29106829
 

Please install the Flash Plugin

ขอเชิญชมถ่ายทอดสด การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาระดับ ม.ต้น ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ 13.30 - 15.00 น.
  ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งบรรณารักษ์
           ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ สำนักงาน กศน.
  นโยบายศธ.เดินตามพระราชปณิธานร.9
           เผยสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่ 10 ทรงให้สืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 ...
  ชี้จุดอ่อนเด็กไทยอ่าน-เขียนอย่างถูกต้องไม่ได้
           นักวิชาการชี้เด็กไทยคิดวิเคราะห์ไม่เป็น เพราะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อย่างถูกต้อง..
  กำหนดการออกอากาศ การพัฒนาครูสะเต็มศึกษา
  ใบไม้เทียมผลิตยาได้ทุกแห่งที่ต้องการ
  ค่านิยมหลัก 12 ประการ
   สายใย กศน. 
รายการที่เคียงคู่ชาว กศน. เพื่อมอบนโยบายกำหนดทิศทางการศึกษาทั่วประเทศ
   ติวเข้มเติมเต็มความรู้ 
พบโฉมใหม่ กับพิธีกรรุ่นใหม่วัยสดใส ติวเตอร์ชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทย
   กศน.ติวเข้มวิชา ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย 
พบตัวอย่างการวิเคราะห์ประโยคสนทนาต่างๆ
  รายการอินไซด์ O-Net วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ตอนที่ 3 part 3
  รายการอินไซด์ O-Net วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ตอนที่ 3 part 2
  รายการอินไซด์ O-Net วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ตอนที่ 3 part 1