13174722
 

Please install the Flash Plugin

  สพฐ.ลุยปลูกฝังเด็กไทยรักชาติ
           สพฐ.สั่งโรงเรียนทั่วประเทศเดินเครื่องสอนประวัติศาสตร์แบบบูรณาการ
  การุณ ชัดเจนไม่ยุบกศน.ตำบล
           มอบการบ้านใหญ่สร้างสังคมรักการอ่าน เตรียมเปิดรับบริจาคหนังสือเข้าบ้านหนังสืออัจฉ
  จี้รัฐใช้มาตการเข้มเพิ่มเด็กอาชีวะ
          

เผยถึงเวลาต้องจำกัดจำนวนเด็กสายสามัญศึกษา หากโรงเรียนใดรับเกิน ไม่จ่ายเงินอุด

  นโยบายด้านการศึกษา
  ค่านิยมหลัก 12 ประการ
   สายใย กศน. 
รายการที่เคียงคู่ชาว กศน. เพื่อมอบนโยบายกำหนดทิศทางการศึกษาทั่วประเทศ
   ข่าวการศึกษา 
ทันเหตุการณ์เรื่องการศึกษาทั่วประเทศจากทีมข่าว ETV
   ETV ติวเข้มความถนัดทางวิศวกรรม
 
ETV ติวเข้มความถนัดทางวิศวกรรม
  เพลงกษัตริย์แห่งประชาธิปไตย
  รายการแนะนำ ชุด "TABLET" ตอนที่ 22
  รายการแนะนำ ชุด "TABLET" ตอนที่ 21