34391041
 

Please install the Flash Plugin

  สพฐ.ผุดเครื่องมือวัดแววอาชีพเด็กต้องเห็นผล 2 เดือน
           จับมือกระทรวงแรงงานให้เด็กค้นพบความถนัดของตนเองตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษา
  กพด.ลดเหลื่อมล้ำสร้างความเสมอภาคได้จริง
           โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ
  สพฐ.จี้ เด็กประถมต้องคิดเลขเป็น
           กำชับทุกเขตพื้นที่การศึกษานำสู่การปฎิบัติ ชี้เป็นพื้นฐานการต่อยอดการคิดวิเคราะห์
  E-book รายการ Chinese Club by ครูพี่ป๊อป
  จอแก้ว เดือน ม.ค. 2562
  นโยบายและจุดเน้น กศน.ปี 62
   สายใย กศน. 
รายการที่เคียงคู่ชาว กศน. เพื่อมอบนโยบายกำหนดทิศทางการศึกษาทั่วประเทศ
   ติวเข้มเติมเต็มความรู้ 
พบโฉมใหม่ กับพิธีกรรุ่นใหม่วัยสดใส ติวเตอร์ชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทย
   ข่าวการศึกษา 
ทันเหตุการณ์เรื่องการศึกษาทั่วประเทศจากทีมข่าว ETV
  สปอตวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 8 กันยายน 2561
  รายการอินไซด์ O-Net วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ตอนที่ 3 part 3
  รายการอินไซด์ O-Net วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ตอนที่ 3 part 2