35425377
 

Please install the Flash Plugin

  คนสนใจถกร่างพ.ร.บ.การศึกษาชาติน้อย
           เผยคนสนใจแสดงความเห็นร่างพ.ร.บ.การศึกษาชาติน้อยมาก เตรียมจัดเวทีชี้แจงอีกครั้ง
  ชี้สังคมคาดหวังอุดมศึกษาผลิตคนและแข่งขันได้
           ส่วนอว.มุ่งเป้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
  สกศ.เร่งวิจัยแนวโน้มการจัดการศึกษาไทย
           เพื่อสนองความต้องการพัฒนาประเทศ เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
  จอแก้ว เดือน ส.ค. 2562
  เอกสารแนะนำ สถานี ETV
  นโยบายและจุดเน้น กศน.ปี 62
   สายใย กศน. 
รายการที่เคียงคู่ชาว กศน. เพื่อมอบนโยบายกำหนดทิศทางการศึกษาทั่วประเทศ
   ติวเข้มเติมเต็มความรู้ 
พบโฉมใหม่ กับพิธีกรรุ่นใหม่วัยสดใส ติวเตอร์ชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทย
   ข่าวการศึกษา 
ทันเหตุการณ์เรื่องการศึกษาทั่วประเทศจากทีมข่าว ETV
  สปอตวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 8 กันยายน 2561
  รายการอินไซด์ O-Net วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ตอนที่ 3 part 3
  รายการอินไซด์ O-Net วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ตอนที่ 3 part 2