13132214
 

Please install the Flash Plugin

  กศน.เดินหน้าขจัดการไม่รู้หนังสือ
           แนะบ้านหนังสืออัจฉริยะช่วยแก้ปัญหา แต่ต้องนำเทคโนโลยีเข้าไปช่วยเสริม
  คุรุสภาลงพื้นที่เก็บข้อมูลปฏิรูปครู
           จ่อนำนโยบายรัฐบาล หารือในที่ประชุมบอร์ด พร้อมทบทวนกฏเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพให้ยืดหยุ
  สอศ.ทุ่ม82ล้านดัน อาชีวะสร้างชาติ
           รณรงค์สร้างค่านิยมเรียนอาชีวะ ลบภาพเด็กตีกัน
  นโยบายด้านการศึกษา
  ค่านิยมหลัก 12 ประการ
   สายใย กศน. 
รายการที่เคียงคู่ชาว กศน. เพื่อมอบนโยบายกำหนดทิศทางการศึกษาทั่วประเทศ
   ข่าวการศึกษา 
ทันเหตุการณ์เรื่องการศึกษาทั่วประเทศจากทีมข่าว ETV
   ETV ติวเข้มความถนัดทางวิศวกรรม
 
ETV ติวเข้มความถนัดทางวิศวกรรม
  เพลงกษัตริย์แห่งประชาธิปไตย
  รายการแนะนำ ชุด "TABLET" ตอนที่ 22
  รายการแนะนำ ชุด "TABLET" ตอนที่ 21