29572341
 

Please install the Flash Plugin

  กศน.สอนภาษาไทยคนบนดอยได้ผลขยายลงใต้
           ชาวกะเหรี่ยง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้ คุณภาพชีวิตดีขึ้น
  กศน.จับมือ สมาคม EIS สอนภาษาอังกฤษทางไกล
           สำนักงาน กศน.จัดสอนภาษาอังกฤษทางไกล หลักสูตรการศึกษานอกระบบ
  ศธ. จัดแถลงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
          

กระทรวงศึกษาธิการจัดการประชุมแถลงเรื่อง แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579

  โรงเรียนฉลาดเล่น พาเด็กขยับร่างกายในทุกโอกาส
  ชาใบขลู่ ทำน้ำสมุนไพรลดเบาหวาน
  ค่านิยมหลัก 12 ประการ
   สายใย กศน. 
รายการที่เคียงคู่ชาว กศน. เพื่อมอบนโยบายกำหนดทิศทางการศึกษาทั่วประเทศ
   ติวเข้มเติมเต็มความรู้ 
พบโฉมใหม่ กับพิธีกรรุ่นใหม่วัยสดใส ติวเตอร์ชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทย
   กศน.ติวเข้มวิชา ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย 
พบตัวอย่างการวิเคราะห์ประโยคสนทนาต่างๆ
  รายการอินไซด์ O-Net วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ตอนที่ 3 part 3
  รายการอินไซด์ O-Net วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ตอนที่ 3 part 2
  รายการอินไซด์ O-Net วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ตอนที่ 3 part 1