33538540
 

Please install the Flash Plugin

  ครูช่างสายอาชีพไม่ต้องมีตั๋ว คุรุสภาให้ออกเกณฑ์ใหม
          
  ภาคีเชียงใหม่ชูพื้นที่นวัตกรรมศึกษา
           ปลื้มประสบความสำเร็จดึงทุกภาคส่วนร่วมลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
  โรงเรียนอนุบาลเดินหน้าสอนศาสตร์พระราชา
           โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดไม่รอแล้ว นำร่องสอนศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
  จอแก้ว เดือน ม.ค. 2562
  ยุทธศาสตร์ชาติกับกศน.
  นโยบายและจุดเน้น กศน.ปี 62
   สายใย กศน. 
รายการที่เคียงคู่ชาว กศน. เพื่อมอบนโยบายกำหนดทิศทางการศึกษาทั่วประเทศ
   ติวเข้มเติมเต็มความรู้ 
พบโฉมใหม่ กับพิธีกรรุ่นใหม่วัยสดใส ติวเตอร์ชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทย
   ข่าวการศึกษา 
ทันเหตุการณ์เรื่องการศึกษาทั่วประเทศจากทีมข่าว ETV
  สปอตวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 8 กันยายน 2561
  รายการอินไซด์ O-Net วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ตอนที่ 3 part 3
  รายการอินไซด์ O-Net วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ตอนที่ 3 part 2