30718166
 

Please install the Flash Plugin

ชมฟรี ปีละครั้ง กับเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย 2560 ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. ถึง 17 ธ.ค. 2560 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 023910544 หรือ 023921773และ www.sciplanet.org
  ศธ.ยกเครื่องระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
           พบมีการใช้งานซ้ำซ้อนทำรัฐสูญงบประมาณในส่วนนี้เป็นจำนวนมาก
  จี้โรงเรียนใส่ใจเด็กไทยรักการอ่าน
           ชี้ เด็กและเยาวชนไทยทุกวันนี้เสพโซเชียลจนขาดความรับผิดชอบต่อสังคม
  กิจกรรมหนุนการสอนสะเต็มศึกษาสำเร็จ
           ต้องใช้กิจกรรมเป็นตัวหนุน เน้นกิจกรรมเรียนรู้ที่เน้นปัญหา โครงงาน
  เอกสารรายการเมืองหุ่นยนต์
  โรงเรียนฉลาดเล่น พาเด็กขยับร่างกายในทุกโอกาส
  ค่านิยมหลัก 12 ประการ
   สายใย กศน. 
รายการที่เคียงคู่ชาว กศน. เพื่อมอบนโยบายกำหนดทิศทางการศึกษาทั่วประเทศ
   ติวเข้มเติมเต็มความรู้ 
พบโฉมใหม่ กับพิธีกรรุ่นใหม่วัยสดใส ติวเตอร์ชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทย
   กศน.ติวเข้มวิชา ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย 
พบตัวอย่างการวิเคราะห์ประโยคสนทนาต่างๆ
  รายการอินไซด์ O-Net วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ตอนที่ 3 part 3
  รายการอินไซด์ O-Net วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ตอนที่ 3 part 2
  รายการอินไซด์ O-Net วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ตอนที่ 3 part 1