37705053
จ่อปรับระบบการศึกษาไทยสู้วิกฤตโควิด
        เปิดเรียน onsite เต็มรูปแบบ ห้ามการ์ดตก ยึดมาตรการคัดกรองสุขภาพอย่างเคร่งครัด
ปั้นโรงเรียนเล็กสู่โรงเรียนคุณภาพตำบล
        มอบ เขตพื้นที่เร่งทำความเข้าใจชุมชนและท้องถิ่น
สกศ.ชงแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาใหม่
        เพิ่มข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ชี้โครงสร้างล้มเหลว เด็ก10 ล.หลุดระบบการศึกษา
        จี้รัฐทบทวน มุ่งไปที่ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมมากกว่าเรื่องเศรษฐกิจ
สพฐ.ฝากเขตพื้นที่ต่อยอดการศึกษาออนไลน์
        ปลื้มผลสอบระบบเรียนออนไลน์และทีวี ทำครูรู้จักเทคโนโลยีมากขึ้น
12345...