31791106
ถกวางแนวทางจัดงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        ควรมุ่งปฎิรูประบบบงบประมาณการจัดการศึกษาใหม่ทั้งระบบ
เล็งเพิ่มเงินอุดหนุนเด็กรร.เอกชน
        

เพิ่มเป็นขั้นบันได เป้าหมายอุดหนุน 100 % พร้อมย้ำมาตรการป้องกันทุจริต

ศธ.จับมือ เอกชน ปลุกพลังเด็กไทยรักการอ่าน
        เปิดตัวโครงการส่งความรู้สร้างความสุขหลังพบยังมีเด็กเล็กไม่มีโอกาสเข้าถึงหนังสือ
สกศ.ฟังเสียงเด็กร่วมปฏิรูปการศึกษา
        เปิดโอกาสให้เด็กได้ร่วมปฎิรูปการศึกษาชาติ หวังยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น
สพฐ.ขอตั้งเขตพื้นที่มัธยมทุกจังหวัด
        สพฐ.สรุปแล้วขอตั้งเขตพื้นที่มัธยมทุกจังหวัด เตรียมแจ้งเหตุผลต่อสภาการศึกษา
12345...