...รับชม ETV ทางทีวีดิจิตอลเพื่อการศึกษา ช่อง 52 (กศน.) เริ่มออกอากาศวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 นี้... ::: สามารถดาวน์โหลดตารางออกอากาศได้ที่แบรนเนอร์ตารางออกอากาศหรือข่าวการศึกษา
37209130
ช่องทางการรับชม ช่องทีวีเพื่อการศึกษา
        ช่องทางการรับชม ช่องทีวีเพื่อการศึกษา
ตารางออกอากาศ ETV
        ตารางออกอากาศ ETV ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563
ณัฏฐพลชื่นชมครูตื่นตัวรับมือสอนออนไลน์สู้โควิด
        เยี่ยมโรงเรียนวิชรธรรมสาธิต เปิด KicK Off การเรียนการสอนผ่านออนไลน์อย่างเต็มระบบ
เปิดข้อเสนอปฏิรูปจัดการศึกษาที่ต้องปรับเปลี่ยน
        ถ้าทำได้มั่นใจประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดด
สกศ.เห็นชอบตั้งอนุกรรมการฯปฎิรูปการศึกษา 6 ด้าน
        หวังขับเคลื่อนการปฎิรูปการศึกษาระดับประเทศ
12345...