ชมฟรี ปีละครั้ง กับเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย 2560 ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. ถึง 17 ธ.ค. 2560 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 023910544 หรือ 023921773และ www.sciplanet.org
30936389
เร่งยกระดับคณิต-วิทย์เด็กด้อยโอกาส
        ยกระดับคณิต-วิทย์เด็กด้อยโอกาส เน้นวางรากฐานให้เด็กรุ่นใหม่ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0
กอปศ.กำหนด4เป้าหมายปฎิรูปการศึกษา
        กำหนด 4 เป้าหมายหลักขับเคลื่อนปฎิรูปการศึกษาประเทศไทย
ไฟเขียวร่างแผนงาน กศน.ปีงบ 61
        พร้อมขับเคลื่อน 4 เรื่องสำคัญตามยุทธศาสตร์ประเทศ
ครม.อนุมัติพันล้านตั้งกองทุนฯลดเหลื่อมล้ำ
        ตั้งกองทุนฯลดเหลื่อมล้ำ หวังใช้สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กไทยอย่างทั่วถึง
ศธ.ยกเครื่องระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
        พบมีการใช้งานซ้ำซ้อนทำรัฐสูญงบประมาณในส่วนนี้เป็นจำนวนมาก
12345...