ข่าวการศึกษา
ปลื้มผลงานธุรกิจอาชีวศึกษาระดับ 5 ดาว พร้อมดันสู่ตลาดต่างประเทศ
ปลื้มผลงานธุรกิจของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับ 5 ดาว
แถลงความก้าวหน้า 5 นโยบายเร่งด่วน ศธ.
เร่งติดตามนักเรียน-นักศึกษาที่หลุดออกนอกนอกระบบ ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา
สพฐ.ปลุกนักเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อมสร้างพื้นที่รร.สีเขียว
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สร้างนักเรียนร่วมรับผิดชอบสังคม
ลุยเพิ่มยอดผู้เรียนสายอาชีพฝาก ”ธนุ” ยกระดับวษท.
เปลี่ยนโฉมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมุ่งเป้าผลิตผู้เรียนตอบโจทย์โลกดิจิทัล
สพฐ.ขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรชาติ
สพฐ. ขับเคลื่อนเข้ม เน้นเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรชาติ
12345...
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

0 2354 5730-40 ต่อ 414-415

0 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

Centre for Educational Technology

Building Sri-Ayudhaya st., Rajatavee distric Bangkok 10400, THAILAND

66 2354-5730-40 ext. 414-415

66 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

©2018 etvthai.tv.All rights reserved