29572219
กศน.สอนภาษาไทยคนบนดอยได้ผลขยายลงใต้
        ชาวกะเหรี่ยง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้ คุณภาพชีวิตดีขึ้น
กศน.จับมือ สมาคม EIS สอนภาษาอังกฤษทางไกล
        สำนักงาน กศน.จัดสอนภาษาอังกฤษทางไกล หลักสูตรการศึกษานอกระบบ
แผนการศึกษาชาติเน้นปั้นกำลังคนคุณภาพ
        เจาะแผนการศึกษาชาติปั้นกำลังคนรองรับอุตสาหกรรมใหม่
พัฒนาการศึกษาทางไกลลดความเหลื่อมล้ำ
        เร่งปรับปรุงโครงสร้าง สู่เป้าหมายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
บิ๊กตู่ กำชับศธ.ตีปี๊บปฏิรูปการศึกษา
        นายกฯย้ำพัฒนาครู ทบทวนหลักสูตร สร้างความรับรู้คนในสังคมเรื่องปฏิรูปการศึกษา
12345...