33342948
กสศ.ถกติดตามเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ
        เน้นช่วยถูกตัวตรวจสอบได้เกิดประโยชน์ เปิดคอร์สสร้างอาชีพ แก้ปัญหายั่งยืน

ขอเชิญร่วมงานวันเด็ก ปี 2562

        ภายใต้แนวคิด Food Science for Kids by "SCE"
วิทยาลัยIRPCยกระดับกำลังคนอาชีวะ
        วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ยกระดับกำลังคนอาชีวะ ปั้นช่างฝีมือสู่ความเป็นเลิศ
บอร์ด ก.ค.ศ. มีมติยกเลิกครูต้องบันทึกลง Logbook
        มีผู้จัดอบรมให้ครูเกี่ยวกับการลง Logbook  จัดมาแล้ว 9 รุ่น
ย้ำประเมินผลการศึกษายึด 5 มิติหลัก
        การประเมินต้องยึด 5 มิติหลักตามแผนการศึกษาชาติ 2560-2579 ของ สภาการศึกษา
12345...