ข่าวการศึกษา
สพฐ.เดินหน้าเติมศักยภาพผู้เรียน
ผ่านระบบสำรวจวัดแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สมศ.แต่งตัวรับพ.ร.บ.การศึกษาฯฉบับใหม่
เตรียมปรับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการประกันคุณภาพภายนอก ให้สอดรับ
ปลื้มตลาดการเรียนออนไลน์ยอดสมัครพุ่ง1ล้านคน
ประวัติศาสตร์หน้าใหม่การศึกษาไทย ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม
มอบการบ้านองค์กรหลักศธ.คิดแผนการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
เผย สพฐ.-กศน.-สอศ. หน่วยงานหลักทำงานเชื่อมโยงให้นโยบายจับต้องได้
กศน.ฟิตตั้งศูนย์ความปลอดภัยครบทุกจังหวัด
หนุนนโยบาย รมว.ศึกษาธิการ ตั้งศูนย์ความปลอดภัยครบทุกจังหวัด
12345...
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

0 2354 5730-40 ต่อ 414-415

0 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

Centre for Educational Technology

Building Sri-Ayudhaya st., Rajatavee distric Bangkok 10400, THAILAND

66 2354-5730-40 ext. 414-415

66 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

©2018 etvthai.tv.All rights reserved