ขออภัยTV on Demand ในวันที่ 16 และ 17 กันยายน มีปัญหาระบบการส่งสัญญาณขัดข้องทำให้ไม่สามารถรับชมได้
30271694
ศธ.แจงไม่ทอดทิ้งคนพิการ
        ศธ.ดูแลจัดการศึกษาสำหรับคนพิการทุกประเภทอย่างทั่วถึง ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน
จี้สพฐ.ยกเลิกประกาศมาตรฐานเรียนรู้คณิตศาสตร์ฯ
        กลับไปเริ่มกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางให้ถูกต้อง
สอศ.-วิทยาลัยราชสุดาพัฒนาครูสอนแบบเรียนรวม
        รุกพัฒนาบุคลากรอาชีวะจัดการศึกษาแบบเรียนรวม สำหรับผู้มีความต้องการพิเศษ
กศน.ปูพรมขจัดปัญหาคนไทยอ่านเขียนไม่ได้
        สอนคนไทยอ่านเขียนภาษาไทยอย่างถูกต้อง ปูพรมทั่วประเทศ
ถกข้อเสนอวางทิศทางปฎิรูปการศึกษา
        เร่งหาแหล่งเงินทุนการศึกษา คาดร่างพ.ร.บ.กองทุนการศึกษาต้องเสร็จ เม.ย.2561
12345...