33013903
ย้ำ กศน. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานก่อนการปฎิบัติ
        มอบนโยบาย ย้ำ กศน. ศึกษา วิเคราะห์ผลการดำเนินงานก่อนขับเคลื่อนสู่การปฎิบัติ
บิ๊กน้อย ลงพื้นที่ กศน.ตำบลนางแล จ.เชียงราย
        ติดตามนโยบายสำคัญมุ่งสดความเหลื่อมล้ำ

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้

        ขอเชิญผู้สนใจร่วมชมภาพยนตร์ฟรี ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. ถึง 23 ธ.ค. 61
ปี62รร.เตรียมอุดมฯสอบก่อน2สัปดาห์
        ย้ำการเพิ่มนักเรียน ม.1 ม.4 ได้อีก 5 คนต่อห้อง ให้โรงเรียนตัดสินใจ
หมอจรัสชี้ทุกคนต้องช่วยกันปฏิรูปการศึกษา
        การปฏิรูปการศึกษาไม่ใช่เป็นเรื่องของกอปศ.แต่เป็นหน้าที่ของทุกคนต้องช่วยกัน
12345...