31968903
เปิดคอร์สอบรมครูแบบออนไลน์ตามเกณฑ์วิทยฐานะแนวใหม่
        ให้หน่วยงานต้นสังกัดส่งรายชื่อคอร์สอบรมพัฒนาครูที่สถาบันคุรุพัฒนายังเข้าไม่ถึง
กฤษฎีกาตั้งคณะพิเศษดูร่างพ.ร.บ.อุดมศึกษา
        ร่างพ.ร.บ.การอุดมศึกษา ยังไม่เข้าครม. รอ ก.พ.ร.ให้ความเห็นชอบ
กอปศ.ย้ำปรับโครงสร้างครั้งใหม่เพื่อปฎิรูปการศึกษาราบรื่น
        ปรับโครงสร้างครั้งใหม่ปฎิรูปหน่วยงานเกี่ยวข้องด้วย เน้นปฎิรูปโรงเรียนเป็นหลัก
ถกวางแนวทางจัดงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        ควรมุ่งปฎิรูประบบบงบประมาณการจัดการศึกษาใหม่ทั้งระบบ
เล็งเพิ่มเงินอุดหนุนเด็กรร.เอกชน
        

เพิ่มเป็นขั้นบันได เป้าหมายอุดหนุน 100 % พร้อมย้ำมาตรการป้องกันทุจริต

12345...