เชิญชมถ่ายทอดสดรายการสายใย กศน. ตอน กศน. สมุทรสงครามกับการส่งเสริมการอ่าน ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
32318009
ผุด 10 สรรถนะหลักสร้างเด็กไทยในอนาคต
        บอร์ด กอปศ.ถก ปฎิรูปประเทศด้านการศึกษา ผุด 10 สมรรถนะหลักสร้างเด็กไทยในอนาคต
ถก ปรับโครงสร้าง กศน.
        วางแผนเพิ่มบทบาทศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
หมอจรัส เปิดทางหนุน  กศน. เป็นแท่ง
        ลงพื้นที่ได้เห็นภาระงาน กศน. ยอมรับภารกิจเยอะจริง หนุนเป็นแท่งใหม่ ศธ.
สร้างภูมิคุ้มกันสกัดยาเสพติดลงลึกถึงปฐมวัย
        หน่วยงานพัฒนาเด็ก หน่วยงานป้องกันร่วมวางรากฐานสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด
สอศ.ขับเคลื่อนนวัตกรรมต่อยอดธุรกิจเชิงพาณิชย์
        เดินหน้าขับเคลื่อนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาสู่ภาคอุตสาหกรรม
12345...