ขอเชิญชมถ่ายทอดสด การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาระดับ ม.ต้น ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ 13.30 - 15.00 น.
29106602
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งบรรณารักษ์
        ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ สำนักงาน กศน.
นโยบายศธ.เดินตามพระราชปณิธานร.9
        เผยสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่ 10 ทรงให้สืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 ...
ชี้จุดอ่อนเด็กไทยอ่าน-เขียนอย่างถูกต้องไม่ได้
        นักวิชาการชี้เด็กไทยคิดวิเคราะห์ไม่เป็น เพราะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อย่างถูกต้อง..
กศน.เพชรบูรณ์ต้นแบบใช้พื้นที่โรงเรียนเล็ก
        ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กตามนโยบาย ศธ. ...
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
        สำนักงานกศน.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ
12345...