กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญร่วมเสนอชื่อภาพยนตร์ไทย เพื่อคัดเลือกเป็น "สุดยอดภาพยนตร์ไทยในรัชกาลที่9" โดยเป็นภาพยนตร์และแอนิเมชั่นไทยเรื่องยาวที่เผยแพร่ระหว่างวันที่ 9 มิ.ย. 2489 - 13 ต.ค. 2559 ส่งได้ท่านละไม่เกิน 9 เรื่อง ทาง www.m-culture.go.th หรือ เบอร์ 1765 สายด่วยวัฒนธรรม ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2560 ::: เชิญชมถ่ายทอดสด การประชุมนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 - 11.00 น.
30485345
นำ ศาสตร์พระราชา ปรับการเรียนการสอน
        เน้นสร้างเด็กรุ่นใหม่รับฟัง สัมผัส เห็น แล้ววิเคราะห์ แก้ไขปัญหาเป็น
กฤตชัยสั่งทบทวนยุบครูสอนเด็กเร่ร่อน
        ชี้มีความจำเป็น กศน.ต้องทำหน้าที่เก็บตกเด็กทุกกลุ่ม
เห็นคุณค่าครูภูมิปัญญาหนุนตั้งศูนย์เรียนรู้
        เร่งร่างกฎกระทวงหนุนครูภูมิปัญญาไทยตั้งศูนย์เรียนรู้ หวังต่อยอดองค์ความรู้ให้กว้
กฎหมายคือปัญหาสร้างความเหลื่อมล้ำโรงเรียนรัฐ-เอกชน
        โรงเรียนเอกชนโอดรัฐดูแลไม่เท่าเทียม เสียเปรียบโรงเรียนของรัฐ
ศธ.แจงไม่ทอดทิ้งคนพิการ
        ศธ.ดูแลจัดการศึกษาสำหรับคนพิการทุกประเภทอย่างทั่วถึง ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน
12345...