36709576
เวลารายการที่ออกอากาศ
06.00 น. - 06.30 น.  ธรรมสาธุ 
06.30 น. - 07.00 น.  ธรรมสาธุ(สวดมนต์) 
07.00 น. - 07.30 น.  เด็ก Art 
07.30 น. - 08.00 น.  ข่าวการศึกษา 
08.00 น. - 08.30 น.  ย่ามนิทานตำนานหรรษา/บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย/ยักษ์คู่ รู้วิทย์ 
08.30 น. - 09.00 น.  ยอดคนพันธุ์ E 
09.00 น. - 10.00 น.  ติวเข้มเติมเต็มความรู้/Chinese Club by ครูพี่ป๊อป 
10.00 น. - 10.30 น.  Let's go solar cell 
10.30 น. - 11.00 น.  รู้ไว้ได้อาชีพ 
11.00 น. - 11.30 น.  เศรษฐกิจพอเพียง (ปรัชญาชีวิตที่พอเพียง) 
11.30 น. - 12.00 น.  คณิตศาสตร์กับชีวิตประจำวัน 
12.00 น. - 12.30 น.  ภาษาอังกฤษ ม.ต้น 
12.30 น. - 13.00 น.  สังคมศึกษา ม.ปลาย 
13.00 น. - 13.30 น.  ข่าวการศึกษา 
13.30 น. - 14.30 น.  การสอบภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ 
14.30 น. - 15.30 น.  ติวเข้มเติมเต็มความรู้/Chinese Club by ครูพี่ป๊อป 
15.30 น. - 16.00 น.  คิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทย 
16.00 น. - 16.30 น.  เก๋ไก๋สไตล์เรา 
16.30 น. - 17.00 น.  เพื่อชีวิตและสุขภาพ 
17.00 น. - 18.00 น.  ขยับแขนขยับขา 
18.00 น. - 18.30 น.  เด็ก Art 
18.30 น. - 19.00 น.  @ อาเซียน/English Corner 
19.00 น. - 19.30 น.  เจ้าสัวหัวดิจิทัล 
19.30 น. - 20.00 น.  รุ่นใหญ่ไกลโรค (ภาษามือ) 
20.00 น. - 20.30 น.  ข่าวในพระราชสำนัก 
20.30 น. - 21.00 น.  ร้อยบุปผา 
21.00 น. - 21.30 น.  แง้มประตูสู่ลาว 
21.30 น. - 22.00 น.  Living in Style/ห้านาทีชีวีมีสุข 
22.00 น. - 22.30 น.  หลักชีวิต 
22.30 น. - 23.00 น.  มหัศจรรย์แห่งมหาสมุทร 
23.00 น. - 23.30 น.  ช่างคิดช่างสังเกต 
23.30 น. - 00.00 น.  ธรรมสาธุ