32145740
เวลารายการที่ออกอากาศ
06.05 น. - 06.30 น.  ธรรมสาธุ 
06.30 น. - 07.00 น.  สุขกับธรรมะ/พุทธศิลป์ 
07.00 น. - 07.30 น.  เมืองนิรมิตจิตตนคร/ยักษ์คู่ รู้วิทย์ 
07.30 น. - 08.00 น.  สวัสดี บาฮาซา 
08.00 น. - 08.30 น.  ข่าวการศึกษา/พ่อผู้ทรงเป็นครูของปวงชน/สยามอดีต 
08.30 น. - 09.00 น.  Doctor'n Kids พิชิตโรค 
09.00 น. - 09.30 น.  คณิตศาสตร์ ป.1 (ครูจอแก้ว) 
09.30 น. - 10.00 น.  วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1/สารคดีด้านอวกาศ 
10.00 น. - 11.00 น.  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์/สารคดีวิทยาศาสตร์ 
11.00 น. - 11.30 น.  Mindmap ปลดล็อคความคิด 
11.30 น. - 12.00 น.  ช่องทางประกอบอาชีพ ม.ปลาย/รู้รักสำนวนไทย 
12.00 น. - 13.00 น.  เตรียมสอบ กศน.ม.ปลาย 
13.00 น. - 13.30 น.  ข่าวการศึกษา/พ่อผู้เป็นครูของปวงชน/สยามอดีต 
13.30 น. - 14.00 น.  หัตถศิลป์ 
14.00 น. - 14.30 น.  สวัสดี บาฮาซา 
14.30 น. - 15.00 น.  เรียนแบบอาเซียน ชุด ทศศิลป์ถิ่นอาคเนย์ 
15.00 น. - 15.30 น.  สายตรวจภาษา/ภาษาเกาหลี/กศน.เพื่อนเรียนรู้ 
15.30 น. - 16.00 น.  ค้าขายไฮเทค 
16.00 น. - 16.30 น.  English in Action @STOU/เรียนภาษากับ มสธ. 
16.30 น. - 17.00 น.  เมืองนิรมิตจิตตนคร/ยักษ์คู่ รู้วิทย์ 
17.00 น. - 17.30 น.  ข่าวการศึกษา/รอบรู้ภัยพิบัติ 
17.30 น. - 18.00 น.  Excercise กายแข็งแรง 
18.00 น. - 18.30 น.  รายการเดินหน้าประเทศไทย/สื่อสานไทย/สารคดีข้าว 
18.30 น. - 19.00 น.  สีสันเมืองไทย/5 นาทีกฎหมายเพื่อประชาชน 
19.00 น. - 20.00 น.  ติวเตรียมสอบ GAT - PAT/ติวเต็มพิกัด ม.ต้น วิชาคณิตศาสตร์ 
20.00 น. - 20.30 น.  ข่าวในพระราชสำนัก/แมวเหมียวเล่าเรื่อง 
20.30 น. - 21.30 น.  ETV ติวเข้ม ม.ปลาย วิชาเคมี 
21.30 น. - 22.00 น.  รักคือการให้/มรดกของแผ่นดิน 
22.00 น. - 22.30 น.  กฎหมายคลายเครียด/เสริมสร้างเอกลักษณ์ไทย 
22.35 น. - 23.30 น.  ไอน์สไตล์กับผู้ใหญ่ลี 
23.30 น. - 00.00 น.  ธรรมสาธุ