กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญร่วมเสนอชื่อภาพยนตร์ไทย เพื่อคัดเลือกเป็น "สุดยอดภาพยนตร์ไทยในรัชกาลที่9" โดยเป็นภาพยนตร์และแอนิเมชั่นไทยเรื่องยาวที่เผยแพร่ระหว่างวันที่ 9 มิ.ย. 2489 - 13 ต.ค. 2559 ส่งได้ท่านละไม่เกิน 9 เรื่อง ทาง www.m-culture.go.th หรือ เบอร์ 1765 สายด่วยวัฒนธรรม ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2560 ::: เชิญชมถ่ายทอดสด การประชุมนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 - 11.00 น.
30485352
เวลารายการที่ออกอากาศ
06.05 น. - 06.30 น.  ธรรมสาธุ 
06.30 น. - 07.00 น.  ค้นทางชีวิต 
07.00 น. - 07.30 น.  ห้องเรียนของหนู 
07.30 น. - 08.00 น.  ภาษาเกาหลี/ภาษาญี่ปุ่น 5 นาที/ร้อยเรื่องเมืองไทย 
08.00 น. - 08.30 น.  ข่าวการศึกษา/วิทยาศาสตร์รอบตัว/แมวเหมียวเล่าเรื่อง 
08.30 น. - 09.00 น.  กฎหมายคลายเครียด 
09.00 น. - 09.30 น.  คณิตศาสตร์ ป.5 (ครูจอแก้ว) 
09.30 น. - 10.00 น.  เวทีคนเก่ง/สารคดีด้านอวกาศ 
10.00 น. - 10.30 น.  สังคมศึกษา ม.ปลาย 
10.30 น. - 11.00 น.  กศน. บอกต่ออาชีพ 
11.00 น. - 12.00 น.  กศน.ติวเข้ม วิชาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย 
12.00 น. - 12.30 น.  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
12.30 น. - 13.00 น.  คณิตศาสตร์ กศน. ม.ต้น 
13.00 น. - 13.30 น.  ข่าวการศึกษา/เยาวชนจิตอาสา/ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า 
13.30 น. - 14.00 น.  ครูประถมคนเก่ง/พัฒนาครู 
14.00 น. - 14.30 น.  สวัสดีเวียดนาม 
14.30 น. - 15.00 น.  สารคดีในหลวง 
15.00 น. - 15.30 น.  พระราชดำริไร้พรมแดน 
15.30 น. - 16.00 น.  เรื่องเล่าในหลวง 
16.00 น. - 17.00 น.  เรียนรู้วิทย์-คณิต กับ สสวท. 
17.05 น. - 17.30 น.  ข่าวการศึกษา 
17.30 น. - 18.00 น.  ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 
18.00 น. - 18.30 น.  ท่องโลก 10+1 
18.30 น. - 19.00 น.  รอบรู้ มสธ./สารคดีเฉลิมพระเกียรติ 
19.00 น. - 20.00 น.  ติวเต็มพิกัด ม.ต้น วิชาสังคมศึกษา 
20.00 น. - 20.30 น.  ข่าวในพระราชสำนัก 
20.30 น. - 21.00 น.  ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
21.00 น. - 21.30 น.  กฎหมายคลายเครียด 
21.30 น. - 22.00 น.  มหัศจรรย์วิถีไทย/ทางไกล ใกล้ความรู้ 
22.00 น. - 22.30 น.  สารคดีในหลวง 
22.30 น. - 23.00 น.  คนคบรถ 
23.00 น. - 23.30 น.  นาทีแห่งธรรม 
23.30 น. - 00.00 น.  ธรรมสาธุ