ตารางออกอากาศ

วันที่ :

เวลารายการที่ออกอากาศ
06.00 น. - 06.30 น.  ธรรมสาธุ(ทำวัตรเช้า) 
06.30 น. - 07.00 น.  สุขใจไปกับธรรม 
07.00 น. - 07.30 น.  พลเมืองยุคใหม่หัวใจดิจิทัล 
07.30 น. - 08.00 น.  สุขภาพดี วิถีสมุนไพร 
08.00 น. - 08.30 น.  ข่าวการศึกษา/จีนจำเป็น 
08.30 น. - 09.00 น.  การปฐมพยาบาล 
09.00 น. - 09.30 น.  ตลาดออนไลน์/รอบรู้ภัยพิบัติ 
09.30 น. - 10.00 น.  DIY CLUB ปี 3 
10.00 น. - 10.30 น.  ค้าขาย ไฮเทค 
10.30 น. - 11.00 น.  กศน. ออนไลน์ 
11.00 น. - 11.30 น.  เพลินพาภาษาไทย ม.ต้น 
11.30 น. - 12.00 น.  Math World 
12.00 น. - 12.30 น.  Electricity & Life 
12.30 น. - 13.00 น.  ภาษาอังกฤษ ม.ต้น 
13.00 น. - 13.30 น.  ข่าวการศึกษา/English Battle 
13.30 น. - 14.00 น.  เมียนมา ภาษาพาสนุก/จุมเรียบซัว ขแมร์ 
14.00 น. - 14.30 น.  แง้มประตูสู่ลาว 
14.30 น. - 15.00 น.  ทำกินก็ได้ทำขายก็ดี ชุด ขนมหวาน ขนมไทย 
15.00 น. - 15.30 น.  โหราศาสตร์ 
15.30 น. - 16.00 น.  การปฐมพยาบาล 
16.00 น. - 16.30 น.  สุขภาพดี วิถีสมุนไพร 
16.30 น. - 17.00 น.  ยักษ์คู่ รู้คิด/ขบวนการเด็กดี/ครอบครัวตัวหมี 
17.00 น. - 17.30 น.  ข่าวการศึกษา/ลุยเดี่ยวเกี่ยวประเด็น 
17.30 น. - 18.00 น.  DIY CLUB ปี 3 
18.00 น. - 19.00 น.  Exercise Time 
19.00 น. - 20.00 น.  ETV ติวเข้ม ม.ปลาย วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 
20.00 น. - 20.30 น.  ข่าวในพระราชสำนัก 
20.30 น. - 21.30 น.  ETV ติวเข้ม ม.ปลาย วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 
21.30 น. - 22.00 น.  ตลาดออนไลน์/รอบรู้ภัยพิบัติ 
22.00 น. - 22.30 น.  ห้องเรียนดนตรี 
22.30 น. - 23.00 น.  ลีลาศิลป์ 
23.00 น. - 23.30 น.  กฎหมายเพื่อประชาชน/English in shape 
23.30 น. - 00.00 น.  ธรรมสาธุ(ทำวัตรเย็น) 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

0 2354 5730-40 ต่อ 414-415

0 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

Centre for Educational Technology

Building Sri-Ayudhaya st., Rajatavee distric Bangkok 10400, THAILAND

66 2354-5730-40 ext. 414-415

66 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

©2018 etvthai.tv.All rights reserved