...รับชม ETV ทางทีวีดิจิตอลเพื่อการศึกษา ช่อง 52 (กศน.) เริ่มออกอากาศวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 นี้... ::: สามารถดาวน์โหลดตารางออกอากาศได้ที่แบรนเนอร์ตารางออกอากาศหรือข่าวการศึกษา
37209628
เวลารายการที่ออกอากาศ
06.00 น. - 06.30 น.  ธรรมสาธุ 
06.30 น. - 07.00 น.  ธรรมดีมีสุข/ธรรมะจากตาลปัตร 
07.00 น. - 07.30 น.  พลเมืองยุคใหม่หัวใจดิจิทัล 
07.30 น. - 08.00 น.  Are you ready? 3 2 1 
08.00 น. - 08.30 น.  ข่าวการศึกษา/บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง/ยักษ์คู่ รู้คณิต 
08.30 น. - 09.00 น.  รุ่นใหญ่ไกลโรค (ภาษามือ) 
09.00 น. - 09.30 น.  คณิตศาสตร์ ป.1 (ครูจอแก้ว) 
09.30 น. - 10.00 น.  วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1/ส่องโลกนวัตกรรม 
10.00 น. - 10.30 น.  รู้ทันสื่อ 
10.30 น. - 11.00 น.  เข็มทิศอาชีพ 
11.00 น. - 12.00 น.  กศน. ติวเข้ม วิชาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย 
12.00 น. - 13.00 น.  กระดาษคำตอบ กศน.ม.ปลาย (วิทยาศาสตร์) 
13.00 น. - 13.30 น.  ข่าวการศึกษา/จีนจำเป็น/จับตาภาษาไทย 
13.30 น. - 14.30 น.  ETV ติวเข้ม ม.ปลาย วิชาคณิตศาสตร์/ภาษาพม่าง่ายๆ 
15.30 น. - 16.00 น.  เก๋ไก๋สไตล์เรา 
16.00 น. - 16.30 น.  Are you ready? 3 2 1 
16.30 น. - 17.00 น.  พลเมืองยุคใหม่หัวใจดิจิทัล 
17.00 น. - 17.30 น.  ข่าวการศึกษา/ลีลาศวัยเก๋า 
17.30 น. - 18.00 น.  สุขภาพดีวิถีสมุนไพร 
18.00 น. - 18.30 น.  Exercise กายแข็งแรง 
18.30 น. - 19.00 น.  รู้ทันสื่อ 
19.00 น. - 19.30 น.  Doctor'n kids พิชิตโรค 
19.30 น. - 20.00 น.  ห้องเรียนดนตรี 
20.00 น. - 20.30 น.  ข่าวในพระราชสำนัก 
20.30 น. - 21.00 น.  รอบรู้ภัยพิบัติ/กศน.เพื่อนเรียนรู้ 
21.00 น. - 21.30 น.  Myanmar น่ารู้จัก/วิถีอาเซียน 
21.30 น. - 22.00 น.  Green living Society 
22.00 น. - 22.30 น.  กฎหมายคลายเครียด 
22.30 น. - 23.30 น.  ตามรอยพระพุทธเจ้า 
23.30 น. - 00.00 น.  ธรรมสาธุ