35898130
เวลารายการที่ออกอากาศ
06.00 น. - 06.30 น.  ธรรมสาธุ 
06.30 น. - 07.00 น.  ธรรมสาธุ(สวดมนต์) 
07.00 น. - 07.30 น.  ย่ามนิทานตำนานหรรษา 
07.30 น. - 08.00 น.  ข่าวการศึกษา 
08.00 น. - 08.30 น.  กศน. บอกต่ออาชีพ 
08.30 น. - 09.00 น.  รู้ 'รักษ์พลังงาน 
09.00 น. - 10.00 น.  ติวเข้มเติมเต็มความรู้/Chinese Club by ครูพี่ป๊อป 
10.00 น. - 10.30 น.  อะคริลิกศิลป์ 
10.30 น. - 11.00 น.  โลกดิจิทัล 
11.00 น. - 11.30 น.  เศรษฐกิจพอเพียง (ปรัชญาชีวิตที่พอเพียง) 
11.30 น. - 12.00 น.  คณิตศาสตร์กับชีวิตประจำวัน 
12.00 น. - 12.30 น.  ภาษาอังกฤษ ม.ต้น 
12.30 น. - 13.00 น.  ศิลปศึกษา ม.ปลาย 
13.00 น. - 13.30 น.  ข่าวการศึกษา 
13.30 น. - 14.00 น.  Science Hit วิทยาศาสตร์ทันสมัย 
14.00 น. - 14.30 น.  เรียนแบบอาเซียน ชุด ASEAN Education Roadmap 
14.30 น. - 15.00 น.  บุหงารำไป 
15.00 น. - 15.30 น.  กลเม็ด เคล็ดอาชีพ 
15.30 น. - 16.00 น.  คิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทย 
16.00 น. - 16.30 น.  สีศิลป์ 
16.30 น. - 17.00 น.  ยอดคนพันธุ์ E 
17.00 น. - 18.00 น.  Exercise Time 
18.00 น. - 18.30 น.  ผจญภัยไร้พรมแดน 
18.30 น. - 19.00 น.  @ อาเซียน/English Corner 
19.00 น. - 20.00 น.  ติวเข้มเติมเต็มความรู้/Chinese Club by ครูพี่ป๊อป 
20.00 น. - 20.30 น.  ข่าวในพระราชสำนัก 
20.30 น. - 21.30 น.  ETV ติวเข้ม ม.ปลาย วิชาสังคมศึกษา 
21.30 น. - 22.00 น.  Living in Style/5 นาทีชีวีมีสุข 
22.00 น. - 22.30 น.  อูคูเลเล่พาเพลิน 
22.30 น. - 23.30 น.  ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน 
23.30 น. - 00.00 น.  ธรรมสาธุ