งดออกอากาศรายการสายใย กศน. ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 รับชมถ่ายทอดสด พิธีเปิดท้องฟ้าจำลอง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก ณ อาคารดาราศาสตร์และอวกาศ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ตารางออกอากาศ

วันที่ :

เวลารายการที่ออกอากาศ
06.00 น. - 06.30 น.  ธรรมสาธุ(ทำวัตรเช้า) 
06.30 น. - 07.00 น.  ธรรมดีมีสุข/ธรรมะจากตาลปัตร 
07.00 น. - 07.30 น.  ห้องเรียนของหนู 
07.30 น. - 08.00 น.  การปฐมพยาบาล 
08.00 น. - 08.30 น.  ข่าวการศึกษา/English sit down 
08.30 น. - 09.00 น.  Let's go solor cell 
09.00 น. - 09.30 น.  DIY CLUB ปี 1 
09.30 น. - 10.00 น.  คีตศิลป์ ดนตรีไทย 
10.00 น. - 11.00 น.  เตรียมสอบ กศน. ม.ต้น วิชาภาษาอังกฤษ 
11.00 น. - 11.30 น.  เพลินพาภาษาไทย ม.ปลาย 
11.30 น. - 12.00 น.  Big Math เล่นใหญ่เลขคณิต 
12.00 น. - 12.30 น.  Eureka Science 
12.30 น. - 13.00 น.  English Social Life 
13.00 น. - 13.30 น.  ข่าวการศึกษา/English Awesome 
13.30 น. - 14.00 น.  ห้องเรียนเรื่องลาว ปี 2/ซ็อนทะเนีย เพียซาขแมร์ 
14.00 น. - 14.30 น.  Belajar Bahasa Malaysia/I can say 
14.30 น. - 15.00 น.  ไขรหัสลับชะตาตัวเองสู่ความสำเร็จอย่างมีความสุข 
15.00 น. - 15.30 น.  ทำกินก็ได้ ทำขายก็ดี ชุด ขนมปัง และพาย 
15.30 น. - 16.00 น.  DIY CLUB ปี 1 
16.00 น. - 16.30 น.  การปฐมพยาบาล 
16.30 น. - 17.00 น.  ห้องเรียนของหนู 
17.00 น. - 17.30 น.  ข่าวการศึกษา/จีนจำเป็น 
17.30 น. - 18.00 น.  ฟิตให้เฟิร์ม 
18.00 น. - 18.30 น.  มวยไทย Exercise 
18.30 น. - 19.00 น.  คีตศิลป์ ดนตรีไทย 
19.00 น. - 20.00 น.  ETV ติวเข้ม ม.ปลาย วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 
20.00 น. - 20.30 น.  ข่าวในพระราชสำนัก 
20.30 น. - 21.30 น.  ETV ติวเข้ม ม.ปลาย วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 
21.30 น. - 22.00 น.  Let's go solor cell 
22.00 น. - 22.30 น.  D.I.Y. เราทำได้ 
22.30 น. - 23.00 น.  ดนตรีบำบัด 
23.00 น. - 23.30 น.  รู้ทันสื่อ/สีสันภาษาจีน 
23.30 น. - 00.00 น.  ธรรมสาธุ(ทำวัตรเย็น) 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

0 2354 5730-40 ต่อ 414-415

0 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

Centre for Educational Technology

Building Sri-Ayudhaya st., Rajatavee distric Bangkok 10400, THAILAND

66 2354-5730-40 ext. 414-415

66 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

©2018 etvthai.tv.All rights reserved