เชิญรับชม ผลงานและสื่อองค์ความรู้ของศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) ผ่านทาง YouTube ช่อง Moral Channel
ตารางออกอากาศ

วันที่ :

เวลารายการที่ออกอากาศ
06.00 น. - 06.30 น.  ธรรมสาธุ(ทำวัตรเช้า) 
06.30 น. - 07.00 น.  มงคลชีวิต 
07.00 น. - 07.30 น.  ขบวนการเด็กดี/Did you know? 
07.30 น. - 08.00 น.  สูงวัย ไซเบอร์ 
08.00 น. - 08.30 น.  ข่าวการศึกษา 
08.30 น. - 09.00 น.  IDOL CLUB ปี 2 
09.00 น. - 10.00 น.  ติวเข้มเติมเต็มความรู้ 
10.00 น. - 10.30 น.  Family Center ปี 1 
10.30 น. - 11.30 น.  ภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ 
11.30 น. - 12.00 น.  Big Math เล่นใหญ่เลขคณิต 
12.00 น. - 12.30 น.  วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย 
12.30 น. - 13.00 น.  วัย Health (Why Health) 
13.00 น. - 13.30 น.  ข่าวการศึกษา 
13.30 น. - 14.00 น.  สะพายกล้องท่องลาว (ภาษามือ) 
14.00 น. - 14.30 น.  สบายดีนี่ลาวเอง/มลายูเดี๋ยวรู้จัก 
14.30 น. - 15.00 น.  ก้าวเพื่อชัยชนะ 
15.00 น. - 15.30 น.  ทำกินก็ได้ทำขายก็ดี ชุด เค้กและคุกกี้ (ภาษามือ) 
15.30 น. - 16.00 น.  มือถือสร้างรายได้ 
16.00 น. - 16.30 น.  สูงวัย ไซเบอร์ 
16.30 น. - 17.00 น.  ขบวนการเด็กดี/Did you know? 
17.00 น. - 17.30 น.  Family Center ปี 1 
17.30 น. - 18.00 น.  IDOL CLUB ปี 2 
18.00 น. - 19.00 น.  สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข 
19.00 น. - 20.00 น.  ติวเข้มเติมเต็มความรู้ 
20.00 น. - 20.30 น.  ข่าวในพระราชสำนัก 
20.30 น. - 21.30 น.  ภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ 
21.30 น. - 22.00 น.  ทำได้ใช้เอง 
22.00 น. - 22.30 น.  กีตาร์คลาสิก 
22.30 น. - 23.00 น.  Bike Guru 
23.00 น. - 23.30 น.  Sport Guide 
23.30 น. - 00.00 น.  ธรรมสาธุ (ทำวัตรเย็น) 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

0 2354 5730-40 ต่อ 414-415

0 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

Centre for Educational Technology

Building Sri-Ayudhaya st., Rajatavee distric Bangkok 10400, THAILAND

66 2354-5730-40 ext. 414-415

66 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

©2018 etvthai.tv.All rights reserved