เชิญชมถ่ายทอดสดรายการสายใย กศน. ตอน ทิศทางความร่วมมือทางวิชาการในการขับเคลื่อนงาน กศน. รองรับสังคมผู้สูงอายุ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
38171543
เวลารายการที่ออกอากาศ
00.00 น. - 00.30 น.  เก๋ไก๋สไตล์เรา 
00.30 น. - 01.00 น.  โลกดิจิทัล 
01.00 น. - 01.30 น.  รุ่นใหญ่ไกลโรค 
01.30 น. - 02.00 น.  วัยเก๋าเล่าอาชีพ 
02.00 น. - 02.30 น.  สมุนไพรน่ารู้/I can say 
02.30 น. - 03.00 น.  เมียนมา ภาษาพาสนุก/ฟังให้ได้ศัพท์ ชุด ภาษาเวียดนาม 
03.00 น. - 03.30 น.  English for Asean 
03.30 น. - 04.00 น.  เจ้าสัวหัวดิจิทัล 
04.00 น. - 04.30 น.  อูคูเลเล่พาเพลิน 
04.30 น. - 05.00 น.  ค้นทางชีวิต 
05.00 น. - 05.30 น.  ธรรมสาธุ 
05.30 น. - 06.00 น.  ธรรมดีมีสุข/ธรรมะจากตาลปัตร 
06.00 น. - 06.30 น.  จุดประกาย Sci Kids 
06.30 น. - 07.00 น.  โลกดิจิทัล 
07.00 น. - 07.30 น.  รุ่นใหญ่ไกลโรค 
07.30 น. - 08.00 น.  วัยเก๋าเล่าอาชีพ 
08.00 น. - 08.30 น.  ข่าวการศึกษา/ตลาดออนไลน์ 
08.30 น. - 09.00 น.  เจ้าสัวหัวดิจิทัล 
09.00 น. - 09.30 น.  สุดยอด 108 อาชีพกศน. 
09.30 น. - 10.00 น.  สนุกคิด คณิตศาสตร์ 
10.00 น. - 10.30 น.  วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา 
10.30 น. - 11.00 น.  ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ ประถมศึกษา 
11.00 น. - 11.30 น.  วิทยาศาสตร์ ม.ต้น 
11.30 น. - 12.00 น.  ช่องทางการพัฒนาอาชีพ ม.ต้น 
12.00 น. - 12.30 น.  วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย 
12.30 น. - 13.00 น.  ช่องทางการขยายอาชีพ ม.ปลาย 
13.00 น. - 13.30 น.  ข่าวการศึกษา/I can say 
13.30 น. - 14.00 น.  เมียนมา ภาษาพาสนุก/ฟังให้ได้ศัพท์ ชุด ภาษาเวียดนาม 
14.00 น. - 14.30 น.  English for Asean 
14.30 น. - 15.00 น.  มือถือสร้างรายได้ 
15.00 น. - 15.30 น.  ทำกินก็ได้ ทำขายก็ดี ชุด เค้กและคุ้กกี้ (ภาษามือ) 
15.30 น. - 16.00 น.  ค้าขายไฮเทค 
16.00 น. - 16.30 น.  เก๋ไก๋สไตล์เรา 
16.30 น. - 17.00 น.  ห้องเรียนของหนู 
17.00 น. - 17.25 น.  ข่าวการศึกษา/ลีลาศวัยเก๋า 
17.25 น. - 18.30 น.  Exercise Time 
18.30 น. - 19.00 น.  เพื่อชีวิตและสุขภาพ 
19.00 น. - 20.00 น.  ETV ติวเข้ม ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ 
20.00 น. - 20.30 น.  ข่าวในพระราชสำนัก 
20.30 น. - 21.30 น.  ETV ติวเข้ม ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ 
21.30 น. - 22.00 น.  Science Hit วิทยาศาสตร์ทันสมัย 
22.00 น. - 22.30 น.  Green Focus/สวัสดีภาษาจีน 
22.30 น. - 23.00 น.  เซียนกล้อง 
23.00 น. - 23.30 น.  อูคูเลเล่พาเพลิน 
23.30 น. - 00.00 น.  ค้นทางชีวิต