34882869
เวลารายการที่ออกอากาศ
06.00 น. - 06.30 น.  ธรรมสาธุ 
06.30 น. - 07.00 น.  ธรรมดีมีสุข/ธรรมะจากตาลปัตร 
07.00 น. - 07.30 น.  จุดประกาย Sci Kids 
07.30 น. - 08.00 น.  ภาษาเพื่ออาชีพ/ภาษาจีนง่ายๆ 
08.00 น. - 08.30 น.  ข่าวการศึกษา/บ้านเล็กในเมืองใหญ่/Welcome to Thailand 
08.30 น. - 09.00 น.  โลกดิจิทัล 
09.00 น. - 09.30 น.  คณิตศาสตร์ ป.4 (ครูจอแก้ว) 
09.30 น. - 10.00 น.  คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 
10.00 น. - 11.00 น.  สายใย กศน. 
11.00 น. - 12.00 น.  เรียนไปสอบ กศน. ม.ปลาย (ภาษาไทย) 
12.00 น. - 12.30 น.  วิทยาศาสตร์ กศน. ม.ต้น 
12.30 น. - 13.00 น.  วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย 
13.00 น. - 13.30 น.  ข่าวการศึกษา/เก่งและดีวาไรตี้/Mr. App Man 
13.30 น. - 14.00 น.  เรียนแบบอาเซียน ชุด ASEAN Education Roadmap 
14.00 น. - 14.30 น.  เวียดนามถามศัพท์/Myanmar น่ารู้จัก 
14.30 น. - 15.00 น.  สอนดีวิชาคณิตศาสตร์ 
15.00 น. - 15.30 น.  น้ำพักน้ำแรง (ภาษามือ) 
15.30 น. - 16.00 น.  เรียนนอกรั้ว 
16.00 น. - 17.00 น.  เรียนรู้วิทย์-คณิต กับสสวท. 
17.00 น. - 17.30 น.  ข่าวการศึกษา/สารคดีข้าว/สารคดีด้านอวกาศ 
17.30 น. - 18.00 น.  Sport Guide 
18.00 น. - 18.30 น.  เพื่อชีวิตและสุขภาพ 
18.30 น. - 19.00 น.  อาโกโชว์กึ๋น/สีสันภาษาจีน 
19.00 น. - 20.00 น.  ติวเต็มพิกัด ม.ต้น วิชาภาษาไทย 
20.00 น. - 20.30 น.  ข่าวในพระราชสำนัก 
20.30 น. - 21.30 น.  ETV ติวเข้ม ม.ปลาย วิชาคณิตศาสตร์ 
21.30 น. - 22.00 น.  เส้นทางสร้างสุข/Sci File 
22.00 น. - 22.30 น.  อูคูเลเล่พาเพลิน 
22.30 น. - 23.30 น.  สร้างสรรค์งานศิลป์/ร้อยเรื่องเมืองไทย 
23.30 น. - 00.00 น.  ธรรมสาธุ