31790994
เวลารายการที่ออกอากาศ
06.05 น. - 06.30 น.  ธรรมสาธุ 
06.30 น. - 07.00 น.  มหัศจรรย์แห่งธรรม 
07.00 น. - 07.30 น.  บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย/Young ทำดี ตามพ่อสอน 
07.30 น. - 08.00 น.  ภาษาเกาหลี/ภาษาพม่าง่ายๆ/ภาษาจีนง่ายๆ 
08.00 น. - 08.30 น.  ข่าวการศึกษา/ยักษ์คู่ รู้คิด/แมวเหมียวเล่าเรื่อง 
08.30 น. - 09.00 น.  บุหงารำไป 
09.00 น. - 09.30 น.  คณิตศาสตร์ ป.4 (ครูจอแก้ว) 
09.30 น. - 10.00 น.  คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 
10.00 น. - 11.00 น.  สายใย กศน. 
11.00 น. - 12.00 น.  กศน.ติวเข้ม วิชาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย/รู้รักสำนวนไทย 
12.00 น. - 12.30 น.  ศิลปศึกษา ม.ปลาย 
12.30 น. - 13.00 น.  Tutor Time ภาษาอังกฤษ ม.ต้น 
13.00 น. - 13.30 น.  ข่าวการศึกษา/ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า/รู้รักสำนวนไทย 
13.30 น. - 14.00 น.  Science Hit วิทยาศาสตร์ทันสมัย 
14.00 น. - 14.30 น.  วิถีอาเซียน/สมุนไพรน่ารู้ 
14.30 น. - 15.00 น.  รู้'รักษ์พลังงาน 
15.05 น. - 15.30 น.  สายตรวจภาษา/รอบรู้ภัยพิบัติ 
15.30 น. - 16.00 น.  I-Style Science 
16.00 น. - 17.00 น.  เรียนรู้วิทย์-คณิต กับสสวท. 
17.00 น. - 18.00 น.  ข่าวการศึกษา/ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (แอโรบิก) 
18.05 น. - 18.30 น.  รายการเดินหน้าประเทศไทย/สื่อสานไทย/พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย 
18.30 น. - 19.00 น.  อาโกโชว์กึ๋น/สีสันภาษาจีน 
19.00 น. - 20.00 น.  ติวเต็มพิกัด ม.ต้น วิชาภาษาไทย 
20.00 น. - 20.30 น.  ข่าวในพระราชสำนัก/แมวเหมียวเล่าเรื่อง 
20.30 น. - 21.30 น.  ETV ติวเข้ม ม.ปลาย วิชาคณิตศาสตร์ 
21.30 น. - 22.00 น.  เส้นทางสร้างสุข/Sci File 
22.00 น. - 22.30 น.  Science Hit วิทยาศาสตร์ทันสมัย/เสริมสร้างเอกลักษณ์ไทย 
22.30 น. - 23.00 น.  ลีลาศิลป์ 
23.00 น. - 23.30 น.  นาทีแห่งธรรม 
23.30 น. - 00.00 น.  ธรรมสาธุ