ขอเชิญชมถ่ายทอดสด การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาระดับ ม.ต้น ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ 13.30 - 15.00 น.
29106600

กำหนดการออกอากาศ การพัฒนาครูสะเต็มศึกษา

        สรุปกำหนดการออกอากาศ การพัฒนาครูสะเต็มศึกษา
ใบไม้เทียมผลิตยาได้ทุกแห่งที่ต้องการ
        นับเป็นความก้าวหน้าของงานวิจัยเกี่ยวกับการผลิตยา...

ค่านิยมหลัก 12 ประการ

        ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
เอกสารและตารางออกอากาศรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ (ติวสอบ O-NET)
        เอกสารประกอบการรับชมและตารางออกอากาศรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ (ติวสอบ O-NET)
เอกสารรายการเตรียมสอบ กศน. ม.ต้น
        เอกสารประกอบการรับชมรายการเตรียมสอบ กศน. ม.ต้น
12345...