29992866
ชมย้อนหลัง รายการการมอบนโยบายการสอนประวัติศาสตร์ไทย
        รับชมรายการย้อนหลัง การมอบนโยบายการสอนประวัติศาสตร์ไทย
เอกสารรายการเมืองหุ่นยนต์
        เอกสารประกอบการรับชมรายการเมืองหุ่นยนต์
โรงเรียนฉลาดเล่น พาเด็กขยับร่างกายในทุกโอกาส
        เด็กและเยาวชนไทยมีกิจกรรมทางกายอยู่ระดับปานกลาง มีพฤติกรรมติดหน้าจอ
ชาใบขลู่ ทำน้ำสมุนไพรลดเบาหวาน
        สืบทอดภูมิปัญญา ชาใบขลู่ ทำน้ำสมุนไพรลดเบาหวาน

ค่านิยมหลัก 12 ประการ

        ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
12345...