33013933
การศึกษา 5.0 : ภาพอนาคตของสังคมญี่ปุ่น
        ปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรไปสู่สังคมมีเป้าหมายในการพัฒนาคน 3 ข้อ

ท้องฟ้าจำลองเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ

        ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพจัดบรรยายพิเศษในวันที่ 11 ต.ค. 61
จอแก้ว เดือน ส.ค. 2561
        จอแก้ว ฉบับเดือน ส.ค. 2561
จอแก้ว เดือน ก.พ. 2561
        จอแก้ว ฉบับเดือน ก.พ. 2561
เปลี่ยนบ้านเป็นห้องเรียน  เปลี่ยนผู้ปกครองสวมบทครูสอนลูกพิการ
        ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นสถานศึกษาสำหรับเด็กพิการทุกประเภท
12345...