รายการแนะนำ
จอแก้ว เดือน ก.พ. 2565
จอแก้ว ฉบับเดือน ก.พ. 2565
จอแก้ว เดือน ส.ค. 2564
จอแก้ว ฉบับเดือน ส.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ปฏิบัตงานในตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
สถานี ETV เปิดรับสมัครงาน
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษารับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
E-book แค่คลิกชีวิตก็ง่าย
E-book แค่คลิกชีวิตก็ง่าย
12345...
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

0 2354 5730-40 ต่อ 414-415

0 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

Centre for Educational Technology

Building Sri-Ayudhaya st., Rajatavee distric Bangkok 10400, THAILAND

66 2354-5730-40 ext. 414-415

66 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

©2018 etvthai.tv.All rights reserved