31369079
ภารกิจหิ่งห้อยกะพริบแสง 'เด็กแม่เหลอ..กับโอกาส' สว่างในใจ..ทั้ง 'ผู้ให้-ผู้รับ'
        ด.ต.จรัส เลิศวิลัย ครูใหญ่ประจำ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่เหลอ
มูลนิธิบ้านอารีย์โอเอซีสสำหรับคนเมือง
        เปิดพื้นที่ให้ทุกคนทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน พักพิงใจและรักษาใจ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ศูนย์เด็กเล็กกำหนดคุณภาพคนในชาติ
        โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพ
เอกสารรายการเมืองหุ่นยนต์
        เอกสารประกอบการรับชมรายการเมืองหุ่นยนต์
คนดีของสังคม
        ครูทองล้อม แม่พิมพ์ชรา สุขที่ได้สอน-เงินก็หาซื้อไม่ได้
12345...