รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 พบกับ วิชาสังคมศึกษา โดย อ.ณัทธนัทธ์ เลี่ยวไพโรจน์

อาจารย์ผู้สอน : กุลนาถ ทีปประพันธ์ณี

วิชา : คณิตศาสตร์

หัวข้อการสอน : คณิตศาสตร์ 2

วันที่สอน : 8 พฤษภาคม 2565

เข้าชม : 72 คน

โหวต : 0 คะแนน

วันที่ 10 ก.ค. 2564
คณิตศาสตร์