รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 18 กันยายน 2564 พบกับ วิชาชีววิทยา โดย อ.วิธวินท์ สุทวีทรัพย์

อาจารย์ผู้สอน : วันชนะ หมั่นงาน

วิชา : สังคมศึกษา

หัวข้อการสอน : สังคมศึกษา 2

วันที่สอน : 12 กันยายน 2564

เข้าชม : 63 คน

โหวต : 0 คะแนน

คณิตศาสตร์