รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 พบกับ วิชาภาษาอังกฤษ โดย ผศ.ดร.พนิตนาฎ ชูฤกษ์
15431899

ภาษาอังกฤษ
วันที่ 20 พ.ค. 2560
รายละเอียด
ภาษาอังกฤษ 1
วันที่ 13 พ.ค. 2560
รายละเอียด
เคมี 2
วันที่ 6 พ.ค. 2560
รายละเอียด


อังกฤษ 2
วันที่ 5 พ.ย. 2559
รายละเอียด
อังกฤษ 1
วันที่ 29 ต.ค. 2559
รายละเอียด
สังคม 2
วันที่ 23 ต.ค. 2559
รายละเอียด

Please install the Flash Plugin

         
อาจารย์ผู้สอน : พนิตนาฎ ชูฤกษ์ วิชา : ภาษาอังกฤษ
วันที่สอน : 20 พฤษภาคม 2560 หัวข้อการสอน  : ภาษาอังกฤษ
เข้าชม  : 149  คน โหวต  : 10  คะแนน