รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 10 ธันวาคม 2565 พบกับ วิชาสังคมศึกษา โดย อ.ณัทธนัทธ์ เลี่ยวไพโรจน์

อาจารย์ผู้สอน : ณัฏฐนิฎา เทพพันธ์กุลงาม

วิชา : เคมี

หัวข้อการสอน : เคมี 2

วันที่สอน : 4 ธันวาคม 2565

เข้าชม : 3 คน

โหวต : 0 คะแนน

วันที่ 10 ก.ค. 2564
คณิตศาสตร์