รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 16 ตุลาคม 2564 พบกับ วิชาภาษาไทย โดย อ.วรธน อนันตวงษ์

อาจารย์ผู้สอน : กุลนาถ ทีปประพันธ์ณี

วิชา : คณิตศาสตร์

หัวข้อการสอน : คณิตศาสตร์ 2

วันที่สอน : 10 ตุลาคม 2564

เข้าชม : 37 คน

โหวต : 0 คะแนน