รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 25 มีนาคม 2566 พบกับ วิชาวิทยาศาสตร์ โดย อ.กรกฤช ศรีวิชัย
เอกสาร และตารางออกอากาศ

" ต้องการดาวน์โหลดเอกสาร กรุณาสมัครสมาชิกก่อนหรือ Login เข้าระบบก่อน "

วันที่วิชาตอนอาจารย์ผู้สอน เอกสาร
26 มี.ค. 66 วิทยาศาสตร์วิทย์ 2อาจารย์ กรกฤช ศรีวิชัย วิทย์

25 มี.ค. 66 วิทยาศาสตร์วิทย์ 1อาจารย์ กรกฤช ศรีวิชัย วิทย์

19 มี.ค. 66 TGAT 3 สมรรถนะการทำงานในอนาคตTGAT 3อาจารย์ อานนท์ ตั้งกิตติทรัพย์ TGAT 3

18 มี.ค. 66 TGAT 3 สมรรถนะการทำงานในอนาคตTGAT 3อาจารย์ อานนท์ ตั้งกิตติทรัพย์ TGAT 3

12 มี.ค. 66 TGAT 3 สมรรถนะการทำงานในอนาคตTGAT 3อาจารย์ อานนท์ ตั้งกิตติทรัพย์ TGAT 3

11 มี.ค. 66 TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษTGAT 1อาจารย์ พิชารัชช์ พันธุ์ถาวรนาวิน TGAT 1

5 มี.ค. 66 TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษTGAT 1อาจารย์ พิชารัชช์ พันธุ์ถาวรนาวิน TGAT 1

4 มี.ค. 66 TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษTGAT 1อาจารย์ พิชารัชช์ พันธุ์ถาวรนาวิน TGAT 1

26 ก.พ. 66 สังคมศึกษาสังคมศึกษา 2อาจารย์ ฮัษมาน ธนวรกันต์ สังคมศึกษา

25 ก.พ. 66 สังคมศึกษาสังคมศึกษา 1อาจารย์ ฮัษมาน ธนวรกันต์ สังคมศึกษา

19 ก.พ. 66 ชีววิทยาชีววิทยา 2อาจารย์ วาเลนไทน์ อินทิยศ ชีววิทยา

18 ก.พ. 66 ชีววิทยาชีววิทยา 1อาจารย์ วาเลนไทน์ อินทิยศ ชีววิทยา

12 ก.พ. 66 ชีววิทยาชีววิทยา 2อาจารย์ ณัฐริกา รอดสถิตย์ ชีววิทยา

11 ก.พ. 66 ชีววิทยาชีววิทยา 1อาจารย์ ณัฐริกา รอดสถิตย์ ชีววิทยา

5 ก.พ. 66 ภาษาไทยภาษาไทย 2อาจารย์ หัชปธัญนนท์ อังก์วราปิยทัช ภาษาไทย

12345678910...