รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 19 ตุลาคม 2562 พบกับ วิชาภาษาไทย โดย อ.ปิง เจริญศิริวัฒน์
19053131

เคมี 2
วันที่ 13 ต.ค. 2562
รายละเอียด
เคมี
วันที่ 12 ต.ค. 2562
รายละเอียด
ฟิสิกส์ 2
วันที่ 6 ต.ค. 2562
รายละเอียด


สังคมศึกษา 2
วันที่ 6 ม.ค. 2562
รายละเอียด
คณิตศาสตร์
วันที่ 26 ม.ค. 2562
รายละเอียด
คณิตศาสตร์ 2
วันที่ 10 ก.พ. 2562
รายละเอียด


ต้องการดาวน์โหลดเอกสาร กรุณาสมัครสมาชิกก่อนหรือ Login เข้าระบบก่อน
สมัครสมาชิก คลิกที่นี่
วันที่วิชาตอนอาจารย์ผู้สอน เอกสาร
20 ต.ค. 62 ภาษาไทยไทย 2อาจารย์ ปิง เจริญศิริวัฒน์ ไทย

19 ต.ค. 62 ภาษาไทยไทย 1อาจารย์ ปิง เจริญศิริวัฒน์ ไทย

13 ต.ค. 62 เคมีเคมี 2อาจารย์ เดือนเพ็ญ ฉายทองดี เคมี

12 ต.ค. 62 เคมีเคมี 1อาจารย์ เดือนเพ็ญ ฉายทองดี เคมี

6 ต.ค. 62 ฟิสิกส์ฟิสิกส์ 2อาจารย์ ณัฐพล แซ่โง้ว ฟิสิกส์

5 ต.ค. 62 ฟิสิกส์ฟิสิกส์ 1อาจารย์ ณัฐพล แซ่โง้ว ฟิสิกส์

29 ก.ย. 62 ภาษาไทยไทย 2อาจารย์ วรธน อนันตวงษ์ ไทย

28 ก.ย. 62 ภาษาไทยไทย 1อาจารย์ วรธน อนันตวงษ์ ไทย

22 ก.ย. 62 ภาษาอังกฤษeng 2อาจารย์ พิชารัชช์ พันธุ์ถาวรนาวิน eng

21 ก.ย. 62 ภาษาอังกฤษeng 1อาจารย์ พิชารัชช์ พันธุ์ถาวรนาวิน eng

15 ก.ย. 62 คณิตศาสตร์คณิต 2อาจารย์ กุลนาถ ทีปประพันธ์ณี คณิต

14 ก.ย. 62 คณิตศาสตร์คณิต 1อาจารย์ กุลนาถ ทีปประพันธ์ณี คณิต

8 ก.ย. 62 เคมีเคมี 2อาจารย์ เดือนเพ็ญ ฉายทองดี เคมี

7 ก.ย. 62 เคมีเคมี 1อาจารย์ เดือนเพ็ญ ฉายทองดี เคมี

1 ก.ย. 62 ฟิสิกส์ฟิสิกส์ 2อาจารย์ ปิยะวัฒน์ วิรัชวัฒนกุล ฟิสิกส์

12345678910...