รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 19 กันยายน 2563 พบกับ วิชาคณิตศาสตร์ โดย อ.ธนาวัฒน์ เอี่ยมอำไพ
20308008

ฟิสิกส์ 2
วันที่ 13 ก.ย. 2563
รายละเอียด
ฟิสิกส์
วันที่ 12 ก.ย. 2563
รายละเอียด
สังคมศึกษา 2
วันที่ 6 ก.ย. 2563
รายละเอียด


ภาษาอังกฤษ
วันที่ 21 ธ.ค. 2562
รายละเอียด
วิทยาศาสตร์
วันที่ 25 ม.ค. 2563
รายละเอียด
คณิตศาสตร์
วันที่ 15 ก.พ. 2563
รายละเอียด


ต้องการดาวน์โหลดเอกสาร กรุณาสมัครสมาชิกก่อนหรือ Login เข้าระบบก่อน
สมัครสมาชิก คลิกที่นี่
วันที่วิชาตอนอาจารย์ผู้สอน เอกสาร
20 ก.ย. 63 คณิตศาสตร์คณิต 2อาจารย์ ธนาวัฒน์ เอี่ยมอำไพ คณิต

19 ก.ย. 63 คณิตศาสตร์คณิต 1อาจารย์ ธนาวัฒน์ เอี่ยมอำไพ คณิต

13 ก.ย. 63 ฟิสิกส์ฟิสิกส์ 2อาจารย์ เสริมลาภ พรหมหมวก ฟิสิกส์

12 ก.ย. 63 ฟิสิกส์ฟิสิกส์ 1อาจารย์ เสริมลาภ พรหมหมวก ฟิสิกส์

6 ก.ย. 63 สังคมศึกษาสังคม 2อาจารย์ ณัทธนัทธ์ เลี่ยวไพโรจน์ สังคม

5 ก.ย. 63 สังคมศึกษาสังคม 1อาจารย์ ณัทธนัทธ์ เลี่ยวไพโรจน์ สังคม

30 ส.ค. 63 เคมีเคมี 2อาจารย์ ณัฏฐนิฎา เทพพันธ์กุลงาม เคมี

29 ส.ค. 63 เคมีเคมี 1อาจารย์ ณัฏฐนิฎา เทพพันธ์กุลงาม เคมี

23 ส.ค. 63 ชีววิทยาชีวะ 2อาจารย์ อำพล ขวัญพัก ชีวะ

22 ส.ค. 63 ชีววิทยาชีวะ 1อาจารย์ อำพล ขวัญพัก ชีวะ

16 ส.ค. 63 คณิตศาสตร์คณิต 2อาจารย์ ธนาวัฒน์ เอี่ยมอำไพ คณิต

15 ส.ค. 63 คณิตศาสตร์คณิต 1อาจารย์ ธนาวัฒน์ เอี่ยมอำไพ คณิต

9 ส.ค. 63 ฟิสิกส์ฟิสิกส์ 2อาจารย์ เสริมลาภ พรหมหมวก ฟิสิกส์

8 ส.ค. 63 ฟิสิกส์ฟิสิกส์ 1อาจารย์ เสริมลาภ พรหมหมวก ฟิสิกส์

2 ส.ค. 63 ภาษาอังกฤษeng 2อาจารย์ แพรพรรณ แน่นอน eng

12345678910...