รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 พบกับ วิชาคณิตศาสตร์ โดย อ.ธนาวัฒน์ เอี่ยมอำไพ
เอกสาร และตารางออกอากาศ

" ต้องการดาวน์โหลดเอกสาร กรุณาสมัครสมาชิกก่อนหรือ Login เข้าระบบก่อน "

วันที่วิชาตอนอาจารย์ผู้สอน เอกสาร
2 ต.ค. 65 คณิตศาสตร์คณิต 2อาจารย์ ธนาวัฒน์ เอี่ยมอำไพ คณิต

1 ต.ค. 65 คณิตศาสตร์คณิต 1อาจารย์ ธนาวัฒน์ เอี่ยมอำไพ คณิต

25 ก.ย. 65 วิทยาศาสตร์วิทย์ 2อาจารย์ ณัฐริกา รอดสถิตย์ วิทย์

24 ก.ย. 65 วิทยาศาสตร์วิทย์ 1อาจารย์ ณัฐริกา รอดสถิตย์ วิทย์

18 ก.ย. 65 ภาษาไทยภาษาไทย 2อาจารย์ หัชปธัญนนท์ อังก์วราปิยทัช ภาษาไทย

17 ก.ย. 65 ภาษาไทยภาษาไทย 1อาจารย์ หัชปธัญนนท์ อังก์วราปิยทัช ภาษาไทย

11 ก.ย. 65 TGAT สมรรถนะการทำงานTGAT 2อาจารย์ อานนท์ ตั้งกิตติทรัพย์ TGAT

10 ก.ย. 65 TGAT สมรรถนะการทำงานTGAT 1อาจารย์ อานนท์ ตั้งกิตติทรัพย์ TGAT

4 ก.ย. 65 สังคมศึกษาสังคมศึกษา 2อาจารย์ ฮัษมาน ธนวรกันต์ สังคมศึกษา

3 ก.ย. 65 สังคมศึกษาสังคมศึกษา 1อาจารย์ ฮัษมาน ธนวรกันต์ สังคมศึกษา

28 ส.ค. 65 คณิตศาสตร์คณิต 2อาจารย์ ธนาวัฒน์ เอี่ยมอำไพ คณิต

27 ส.ค. 65 คณิตศาสตร์คณิต 1อาจารย์ ธนาวัฒน์ เอี่ยมอำไพ คณิต

21 ส.ค. 65 ภาษาอังกฤษeng 2อาจารย์ สุวคนธ์ อินป้อง eng

20 ส.ค. 65 ภาษาอังกฤษeng 1อาจารย์ สุวคนธ์ อินป้อง eng

14 ส.ค. 65 คณิตศาสตร์คณิต 2อาจารย์ กุลนาถ ทีปประพันธ์ณี คณิต

12345678910...