รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 29 เมษายน 2560 พบกับ วิชาเคมี โดย อ.ตรัยรัตน์ อ.วิคุณประเสริฐ
15335454

วิชาเคมี วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554 Part 1 -4
วันที่ 19 ก.พ. 2011
รายละเอียด
ภาษาอังกฤษ
วันที่ 26 มี.ค. 2554
รายละเอียด
Structure and Writing
วันที่ 12 ก.พ. 2554
รายละเอียด


อังกฤษ 2
วันที่ 5 พ.ย. 2559
รายละเอียด
อังกฤษ 1
วันที่ 29 ต.ค. 2559
รายละเอียด
สังคม 2
วันที่ 23 ต.ค. 2559
รายละเอียด

วันที่วิชาตอนอาจารย์ผู้สอน เอกสาร
29 เม.ย. 60 เคมีเคมีอาจารย์ ตรัยรัตน์ อ.วิคุณประเสริฐ เคมี

22 เม.ย. 60 ภาษาไทยภาษาไทยอาจารย์ วรธน อนันตวงษ์ ไทย

15 เม.ย. 60 คณิตศาสตร์คณิต 2อาจารย์ กุลนาถ ทีปประพันธ์ณี คณิต

8 เม.ย. 60 คณิตศาสตร์คณิต 1อาจารย์ กุลนาถ ทีปประพันธ์ณี คณิต

1 เม.ย. 60 สังคมศึกษาสังคม 2อาจารย์ ณัทธนัทธ์ เลี่ยวไพโรจน์ สังคม

25 มี.ค. 60 สังคมศึกษาสังคม 1อาจารย์ ณัทธนัทธ์ เลี่ยวไพโรจน์ สังคม

18 มี.ค. 60 ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ 2อาจารย์ แพรพรรณ แน่นอน eng

11 มี.ค. 60 ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ 1อาจารย์ แพรพรรณ แน่นอน อังกฤษ

4 มี.ค. 60 ฟิสิกส์ฟิสิกส์ 2อาจารย์ ณัฐพล แซ่โง้ว ฟิสิกส์

25 ก.พ. 60 ฟิสิกส์ฟิสิกส์ 1อาจารย์ ณัฐพล แซ่โง้ว ฟิสิกส์

18 ก.พ. 60 ภาษาไทยภาษาไทย 2อาจารย์ สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า ไทย

11 ก.พ. 60 ภาษาไทยภาษาไทย 1อาจารย์ สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า ไทย

4 ก.พ. 60 คณิตศาสตร์คณิต 2อาจารย์ มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ ( พี่ช้าง ) คณิต

28 ม.ค. 60 คณิตศาสตร์คณิต 1อาจารย์ มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ ( พี่ช้าง ) คณิต

21 ม.ค. 60 คณิตศาสตร์คณิต 1อาจารย์ มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ ( พี่ช้าง ) คณิต

12345678910...