รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 พบกับ วิชาสังคมศึกษา โดย อ.วันชนะ หมั่นงาน
เอกสาร และตารางออกอากาศ

" ต้องการดาวน์โหลดเอกสาร กรุณาสมัครสมาชิกก่อนหรือ Login เข้าระบบก่อน "

วันที่วิชาตอนอาจารย์ผู้สอน เอกสาร
28 ก.พ. 64 สังคมศึกษาสังคม 2อาจารย์ วันชนะ หมั่นงาน สังคม

27 ก.พ. 64 สังคมศึกษาสังคม 1อาจารย์ วันชนะ หมั่นงาน สังคม

21 ก.พ. 64 ภาษาอังกฤษeng 2อาจารย์ ชลิต เจียรเกียรติ eng

20 ก.พ. 64 ภาษาอังกฤษeng 1อาจารย์ ชลิต เจียรเกียรติ eng

14 ก.พ. 64 ฟิสิกส์ฟิสิกส์ 2อาจารย์ ณัฐพล แซ่โง้ว ฟิสิกส์

13 ก.พ. 64 ฟิสิกส์ฟิสิกส์ 1อาจารย์ ณัฐพล แซ่โง้ว ฟิสิกส์

7 ก.พ. 64 คณิตศาสตร์คณิต 2อาจารย์ กฤษฏิ์ อ่อนไสว คณิต

6 ก.พ. 64 คณิตศาสตร์คณิต 1อาจารย์ กฤษฏิ์ อ่อนไสว คณิต

31 ม.ค. 64 สังคมศึกษาสังคม 2อาจารย์ ฮัษมาน ธนวรกันต์ สังคม

30 ม.ค. 64 สังคมศึกษาสังคม 1อาจารย์ ฮัษมาน ธนวรกันต์ สังคม

24 ม.ค. 64 คณิตศาสตร์คณิต 2อาจารย์ ธนาวัฒน์ เอี่ยมอำไพ คณิต

23 ม.ค. 64 คณิตศาสตร์คณิต 1อาจารย์ ธนาวัฒน์ เอี่ยมอำไพ คณิต

17 ม.ค. 64 ภาษาไทยภาษาไทย 2อาจารย์ หัชปธัญนนท์ อังก์วราปิยทัช ภาษาไทย

16 ม.ค. 64 ภาษาไทยภาษาไทย 1อาจารย์ หัชปธัญนนท์ อังก์วราปิยทัช ภาษาไทย

10 ม.ค. 64 ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ 2อาจารย์ สุวคนธ์ อินป้อง eng

12345678910...