เอกสาร และตารางออกอากาศ

" ต้องการดาวน์โหลดเอกสาร กรุณาสมัครสมาชิกก่อนหรือ Login เข้าระบบก่อน "

วันที่วิชาตอนอาจารย์ผู้สอน เอกสาร
3 ก.ย. 66 ภาษาไทยภาษาไทย 2อาจารย์ วรธน อนันตวงษ์ ภาษาไทย

2 ก.ย. 66 คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ 2อาจารย์ กุลนาถ ทีปประพันธ์ณี คณิตศาสตร์

27 ส.ค. 66 ภาษาไทยภาษาไทย 1อาจารย์ วรธน อนันตวงษ์ ภาษาไทย

26 ส.ค. 66 คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ 1อาจารย์ กุลนาถ ทีปประพันธ์ณี คณิตศาสตร์

20 ส.ค. 66 วิทยาศาสตร์วิทย์ 2อาจารย์ กรกฤช ศรีวิชัย วิทย์

19 ส.ค. 66 ภาษาอังกฤษeng 2อาจารย์ สุวคนธ์ อินป้อง eng

13 ส.ค. 66 วิทยาศาสตร์วิทย์ 1อาจารย์ กรกฤช ศรีวิชัย วิทย์

12 ส.ค. 66 ภาษาอังกฤษeng 1อาจารย์ สุวคนธ์ อินป้อง eng

6 ส.ค. 66 ภาษาอังกฤษeng 2อาจารย์ พิชารัชช์ พันธุ์ถาวรนาวิน eng

5 ส.ค. 66 สังคมศึกษาสังคม 2อาจารย์ ณัทธนัทธ์ เลี่ยวไพโรจน์ สังคม

30 ก.ค. 66 ภาษาอังกฤษeng 1อาจารย์ พิชารัชช์ พันธุ์ถาวรนาวิน eng

29 ก.ค. 66 สังคมศึกษาสังคม 1อาจารย์ ณัทธนัทธ์ เลี่ยวไพโรจน์ สังคม

23 ก.ค. 66 คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ 2อาจารย์ กุลนาถ ทีปประพันธ์ณี คณิตศาสตร์

22 ก.ค. 66 ชีววิทยาชีววิทยา 2อาจารย์ อำพล ขวัญพัก ชีววิทยา

16 ก.ค. 66 คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ 1อาจารย์ กุลนาถ ทีปประพันธ์ณี คณิตศาสตร์

12345678910...