ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในสถานศึกษา กศน. ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 10.00 - 12.30 น. ผ่านทางโปรแกรม Zoom Cloud Meeting และทาง Facebook เพจ ETV Channel
ค้นหารายละเอียด

วันที่ :

ถึง

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

0 2354 5730-40 ต่อ 414-415

0 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

Centre for Educational Technology

Building Sri-Ayudhaya st., Rajatavee distric Bangkok 10400, THAILAND

66 2354-5730-40 ext. 414-415

66 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

©2018 etvthai.tv.All rights reserved