...รับชม ETV ทางทีวีดิจิตอลเพื่อการศึกษา ช่อง 52 (กศน.) เริ่มออกอากาศวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 นี้... ::: สามารถดาวน์โหลดตารางออกอากาศได้ที่แบรนเนอร์ตารางออกอากาศหรือข่าวการศึกษา
37239953
 4 มิ.ย. 63  3 มิ.ย. 63  2 มิ.ย. 63  1 มิ.ย. 63  31 พ.ค. 63  30 พ.ค. 63
 29 พ.ค. 63  28 พ.ค. 63  27 พ.ค. 63  26 พ.ค. 63  25 พ.ค. 63  24 พ.ค. 63
 23 พ.ค. 63  22 พ.ค. 63  21 พ.ค. 63  20 พ.ค. 63  19 พ.ค. 63  18 พ.ค. 63
 17 พ.ค. 63  16 พ.ค. 63  15 พ.ค. 63  14 พ.ค. 63  13 พ.ค. 63  12 พ.ค. 63
 11 พ.ค. 63  10 พ.ค. 63  9 พ.ค. 63  8 พ.ค. 63  7 พ.ค. 63  6 พ.ค. 63
 5 พ.ค. 63  4 พ.ค. 63  3 พ.ค. 63  2 พ.ค. 63  1 พ.ค. 63  30 เม.ย. 63
 29 เม.ย. 63  28 เม.ย. 63  27 เม.ย. 63  26 เม.ย. 63  25 เม.ย. 63  24 เม.ย. 63
 23 เม.ย. 63  22 เม.ย. 63  21 เม.ย. 63  20 เม.ย. 63  19 เม.ย. 63  18 เม.ย. 63
 17 เม.ย. 63  16 เม.ย. 63  15 เม.ย. 63  14 เม.ย. 63  13 เม.ย. 63  12 เม.ย. 63
 11 เม.ย. 63  10 เม.ย. 63  9 เม.ย. 63  8 เม.ย. 63  7 เม.ย. 63  6 เม.ย. 63