ขอเชิญชมถ่ายทอดสด การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาระดับ ม.ต้น ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ 13.30 - 15.00 น.
29106663
 26 เม.ย. 60  25 เม.ย. 60  24 เม.ย. 60  23 เม.ย. 60  22 เม.ย. 60  21 เม.ย. 60
 20 เม.ย. 60  19 เม.ย. 60  18 เม.ย. 60  17 เม.ย. 60  16 เม.ย. 60  15 เม.ย. 60
 14 เม.ย. 60  13 เม.ย. 60  12 เม.ย. 60  11 เม.ย. 60  10 เม.ย. 60  9 เม.ย. 60
 8 เม.ย. 60  7 เม.ย. 60  6 เม.ย. 60  5 เม.ย. 60  4 เม.ย. 60  3 เม.ย. 60
 2 เม.ย. 60  1 เม.ย. 60  31 มี.ค. 60  30 มี.ค. 60  29 มี.ค. 60  28 มี.ค. 60
 27 มี.ค. 60  26 มี.ค. 60  25 มี.ค. 60  24 มี.ค. 60  23 มี.ค. 60  22 มี.ค. 60
 21 มี.ค. 60  20 มี.ค. 60  19 มี.ค. 60  18 มี.ค. 60  17 มี.ค. 60  16 มี.ค. 60
 15 มี.ค. 60  14 มี.ค. 60  13 มี.ค. 60  12 มี.ค. 60  11 มี.ค. 60  10 มี.ค. 60
 9 มี.ค. 60  8 มี.ค. 60  7 มี.ค. 60  6 มี.ค. 60  5 มี.ค. 60  4 มี.ค. 60
 3 มี.ค. 60  2 มี.ค. 60  1 มี.ค. 60  28 ก.พ. 60  27 ก.พ. 60  26 ก.พ. 60