ชมฟรี ปีละครั้ง กับเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย 2560 ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. ถึง 17 ธ.ค. 2560 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 023910544 หรือ 023921773และ www.sciplanet.org
30936371
 12 ธ.ค. 60  11 ธ.ค. 60  10 ธ.ค. 60  9 ธ.ค. 60  8 ธ.ค. 60  7 ธ.ค. 60
 6 ธ.ค. 60  5 ธ.ค. 60  4 ธ.ค. 60  3 ธ.ค. 60  2 ธ.ค. 60  1 ธ.ค. 60
 30 พ.ย. 60  29 พ.ย. 60  28 พ.ย. 60  27 พ.ย. 60  26 พ.ย. 60  25 พ.ย. 60
 24 พ.ย. 60  23 พ.ย. 60  22 พ.ย. 60  21 พ.ย. 60  20 พ.ย. 60  19 พ.ย. 60
 18 พ.ย. 60  17 พ.ย. 60  16 พ.ย. 60  15 พ.ย. 60  14 พ.ย. 60  13 พ.ย. 60
 12 พ.ย. 60  11 พ.ย. 60  10 พ.ย. 60  9 พ.ย. 60  8 พ.ย. 60  7 พ.ย. 60
 6 พ.ย. 60  5 พ.ย. 60  4 พ.ย. 60  3 พ.ย. 60  2 พ.ย. 60  1 พ.ย. 60
 31 ต.ค. 60  30 ต.ค. 60  29 ต.ค. 60  28 ต.ค. 60  27 ต.ค. 60  26 ต.ค. 60
 25 ต.ค. 60  24 ต.ค. 60  23 ต.ค. 60  22 ต.ค. 60  21 ต.ค. 60  20 ต.ค. 60
 19 ต.ค. 60  18 ต.ค. 60  17 ต.ค. 60  16 ต.ค. 60  15 ต.ค. 60  14 ต.ค. 60