สถานี ETV เปิดรับสมัครพิธีกรรายการ อายุระหว่าง 18-30 ปี ไม่จำกัดเพศ สนใจติดต่อโทร. 0-2354-5730-40 ต่อ 418 หรือ 087-687-1771 ในวันและเวลาราชการ
38382597
 22 พ.ย. 63  21 พ.ย. 63  20 พ.ย. 63  19 พ.ย. 63  18 พ.ย. 63  17 พ.ย. 63
 16 พ.ย. 63  15 พ.ย. 63  14 พ.ย. 63  13 พ.ย. 63  12 พ.ย. 63  11 พ.ย. 63
 10 พ.ย. 63  9 พ.ย. 63  8 พ.ย. 63  7 พ.ย. 63  6 พ.ย. 63  5 พ.ย. 63
 4 พ.ย. 63  3 พ.ย. 63  2 พ.ย. 63  1 พ.ย. 63  31 ต.ค. 63  30 ต.ค. 63
 29 ต.ค. 63  28 ต.ค. 63  27 ต.ค. 63  26 ต.ค. 63  25 ต.ค. 63  24 ต.ค. 63
 23 ต.ค. 63  22 ต.ค. 63  21 ต.ค. 63  20 ต.ค. 63  19 ต.ค. 63  18 ต.ค. 63
 17 ต.ค. 63  16 ต.ค. 63  15 ต.ค. 63  14 ต.ค. 63  13 ต.ค. 63  12 ต.ค. 63
 11 ต.ค. 63  10 ต.ค. 63  9 ต.ค. 63  8 ต.ค. 63  7 ต.ค. 63  6 ต.ค. 63
 5 ต.ค. 63  4 ต.ค. 63  3 ต.ค. 63  2 ต.ค. 63  1 ต.ค. 63  30 ก.ย. 63
 29 ก.ย. 63  28 ก.ย. 63  27 ก.ย. 63  26 ก.ย. 63  25 ก.ย. 63  24 ก.ย. 63