กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญร่วมเสนอชื่อภาพยนตร์ไทย เพื่อคัดเลือกเป็น "สุดยอดภาพยนตร์ไทยในรัชกาลที่9" โดยเป็นภาพยนตร์และแอนิเมชั่นไทยเรื่องยาวที่เผยแพร่ระหว่างวันที่ 9 มิ.ย. 2489 - 13 ต.ค. 2559 ส่งได้ท่านละไม่เกิน 9 เรื่อง ทาง www.m-culture.go.th หรือ เบอร์ 1765 สายด่วยวัฒนธรรม ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2560 ::: เชิญชมถ่ายทอดสด การประชุมนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 - 11.00 น.
30485322
 18 ต.ค. 60  17 ต.ค. 60  16 ต.ค. 60  15 ต.ค. 60  14 ต.ค. 60  13 ต.ค. 60
 12 ต.ค. 60  11 ต.ค. 60  10 ต.ค. 60  9 ต.ค. 60  8 ต.ค. 60  7 ต.ค. 60
 6 ต.ค. 60  5 ต.ค. 60  4 ต.ค. 60  3 ต.ค. 60  2 ต.ค. 60  1 ต.ค. 60
 30 ก.ย. 60  29 ก.ย. 60  28 ก.ย. 60  27 ก.ย. 60  26 ก.ย. 60  25 ก.ย. 60
 24 ก.ย. 60  23 ก.ย. 60  22 ก.ย. 60  21 ก.ย. 60  20 ก.ย. 60  19 ก.ย. 60
 18 ก.ย. 60  17 ก.ย. 60  16 ก.ย. 60  14 ก.ย. 60  13 ก.ย. 60  12 ก.ย. 60
 11 ก.ย. 60  10 ก.ย. 60  8 ก.ย. 60  7 ก.ย. 60  5 ก.ย. 60  4 ก.ย. 60
 2 ก.ย. 60  1 ก.ย. 60  31 ส.ค. 60  30 ส.ค. 60  29 ส.ค. 60  28 ส.ค. 60
 27 ส.ค. 60  26 ส.ค. 60  25 ส.ค. 60  24 ส.ค. 60  23 ส.ค. 60  22 ส.ค. 60
 21 ส.ค. 60  20 ส.ค. 60  19 ส.ค. 60  18 ส.ค. 60  17 ส.ค. 60  16 ส.ค. 60