รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 11 ธันวาคม 2564 พบกับ วิชาฟิสิกส์ โดย อ.ภัทรพล วัฒนผดุงศักดิ์
 6 ธ.ค. 64  5 ธ.ค. 64  4 ธ.ค. 64  3 ธ.ค. 64  2 ธ.ค. 64  1 ธ.ค. 64
 30 พ.ย. 64  29 พ.ย. 64  28 พ.ย. 64  27 พ.ย. 64  26 พ.ย. 64  25 พ.ย. 64
 24 พ.ย. 64  23 พ.ย. 64  22 พ.ย. 64  21 พ.ย. 64  20 พ.ย. 64  19 พ.ย. 64
 18 พ.ย. 64  17 พ.ย. 64  16 พ.ย. 64  15 พ.ย. 64  14 พ.ย. 64  13 พ.ย. 64
 12 พ.ย. 64  11 พ.ย. 64  10 พ.ย. 64  9 พ.ย. 64  8 พ.ย. 64  7 พ.ย. 64
 6 พ.ย. 64  5 พ.ย. 64  4 พ.ย. 64  3 พ.ย. 64  2 พ.ย. 64  1 พ.ย. 64
 31 ต.ค. 64  30 ต.ค. 64  29 ต.ค. 64  28 ต.ค. 64  27 ต.ค. 64  26 ต.ค. 64
 25 ต.ค. 64  24 ต.ค. 64  23 ต.ค. 64  22 ต.ค. 64  21 ต.ค. 64  20 ต.ค. 64
 19 ต.ค. 64  18 ต.ค. 64  17 ต.ค. 64  16 ต.ค. 64  15 ต.ค. 64  14 ต.ค. 64
 13 ต.ค. 64  12 ต.ค. 64  11 ต.ค. 64  10 ต.ค. 64  9 ต.ค. 64  8 ต.ค. 64

 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

0 2354 5730-40 ต่อ 414-415

0 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

Centre for Educational Technology

Building Sri-Ayudhaya st., Rajatavee distric Bangkok 10400, THAILAND

66 2354-5730-40 ext. 414-415

66 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

©2018 etvthai.tv.All rights reserved