เชิญรับชม ผลงานและสื่อองค์ความรู้ของศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) ผ่านทาง YouTube ช่อง Moral Channel
ข่าวประชาสัมพันธ์

วิดีโองานวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ

วิดีโอบันทึกงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาครบ 129 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564 ณ หอประชุมคุุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ รับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=pk362JuTJJs

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

0 2354 5730-40 ต่อ 414-415

0 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

Centre for Educational Technology

Building Sri-Ayudhaya st., Rajatavee distric Bangkok 10400, THAILAND

66 2354-5730-40 ext. 414-415

66 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

©2018 etvthai.tv.All rights reserved