ข่าวการศึกษา

มอบปลัดศธ.ติวเข้มงานศึกษาธิการจังหวัด


     น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ขณะนี้ นายอรรถพล สังขะวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้เข้าทำงานในฐานะปลัด ศธ.คนใหม่ อย่างเป็นทางการแล้วแทน ดร.สุภัทร จำปาทอง อดีตปลัด ศธ. ที่เกษียณอายุราชการไป เมื่อวันที่ 30 ก.ย. ซึ่งสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) นั้น จะต้องทำงานด้วยรูปแบบการบูรณการร่วมกับทุกหน่วยงานในองค์กรหลัก ศธ. เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพของนโยบายการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตนได้ฝากให้นายอรรถพลได้ช่วยขับเคลื่อนงานที่เกี่ยวกับศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) เนื่องจากโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นโครงสร้างใหญ่จึงทำให้อำนาจและขอบเขตงานในระดับพื้นที่ซับซ้อน และขาดข้อการเชื่อมต่อการทำงานที่เป็นระบบ ดังนั้นตนจึงอยากให้ปลัด ศธ.คนใหม่ ได้เข้ามาบริหารจัดการงาน ศธจ.ในพื้นที่ ให้เข้มข้นมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนมากกว่านี้ เพราะเท่าที่ตนลงพื้นที่รับฟังปัญหามีการสะท้อนว่าการบูรณาการการทำงานด้านนโยบายการศึกษาระดับพื้นที่ขาดการเชื่อมต่อเป็นอย่างมาก รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ส่วนการปรับแก้กฎหมายที่หลังสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการไปแล้วนั้น โดยระหว่างนี้ศธ.เตรียมความพร้อมรองรับการประกาศใช้กฎหมายฉบับดังกล่าวซึ่งเป็นการโอนภารกิจด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ไปให้คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานั้น หลายฝ่ายห่วงว่าเมื่องานบริหารบุคคลกลับไปอยู่ที่เขตพื้นที่อาจทำให้มีเรื่องการทุจริตหรือเรียกรับผลประโยชน์เหมือนในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งประเด็นนี้ตนได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ให้ดำเนินการภาระกิจการโอนงานบุคคลมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และยืนยันว่าการบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะการแต่งตั้งหรือโยกย้ายครูจะต้องมีความเป็นธรรมและมีหลักธรรมาภิบาลอย่างแน่นอน ...เดลินิวส์

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

0 2354 5730-40 ต่อ 414-415

0 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

Centre for Educational Technology

Building Sri-Ayudhaya st., Rajatavee distric Bangkok 10400, THAILAND

66 2354-5730-40 ext. 414-415

66 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

©2018 etvthai.tv.All rights reserved