ข่าวการศึกษา

ลุยเพิ่มยอดผู้เรียนสายอาชีพฝาก ”ธนุ” ยกระดับวษท.


     น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้หารือร่วมกับ ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อวางแผนงานเชื่อมต่อนโยบายกับปลัด ศธ.คนใหม่ เนื่องจาก ดร.สุภัทร จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเนื้องานด้านการบริหารบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) รวมถึงนโยบายต่างๆของหน่วยงานในกำกับสำนักงานปลัด ศธ. เพื่อให้การประสานแผนงานนโยบายเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โครงการตามน้องกลับมาเรียน ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มอบศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ประสานความร่วมมือข้อมูลร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง หรือโครงการสถานศึกษาปลอดภัย เป็นต้น เพราะโครงการต่างๆ เหล่านี้ต้องอาศัยกลไกของ ศธจ.บูรณาการกับพื้นที่ เป็นต้น รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ในส่วนของการแต่งตั้ง ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) นั้นตนได้มอบนโยบายให้แก่ว่าที่ร้อยตรีธนุ ว่าอยากให้เข้ามาช่วยเชื่อมต่อการทำงานระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ในการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน โดยเฉพาะโครงการอาชีวอยู่ประจำเรียนฟรีมีอาชีพ ที่เป็นโครงการสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของการส่งต่อผู้เรียนจากการศึกษาขั้นพื้นฐานจากโครงการพาน้องกลับมาเรียน รวมถึงต้องการให้ว่าที่ร้อยตรีธนุได้เดินหน้าตั้งเป้าขยายการศึกษาแบบทวิภาคีจากร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 50 ภายใน 3 ปี เพื่อให้นักศึกษาลงฝึกปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งตนยังต้องการยกระดับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) ด้วย เพราะขณะนี้ยอดผู้สมัครเรียนของ วษท.ลดลง และเทคโนโลยีก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจากนี้ไปการเรียน วษท.จะต้องเน้นการเรียนเกษตรสมัยใหม่ และเน้นการสร้างอาชีพ เพื่อตอบโจทย์ตลาดแรงงานให้มากขึ้น ...เดลินิวส์

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

0 2354 5730-40 ต่อ 414-415

0 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

Centre for Educational Technology

Building Sri-Ayudhaya st., Rajatavee distric Bangkok 10400, THAILAND

66 2354-5730-40 ext. 414-415

66 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

©2018 etvthai.tv.All rights reserved