รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 18 กันยายน 2564 พบกับ วิชาชีววิทยา โดย อ.วิธวินท์ สุทวีทรัพย์
ข่าวการศึกษา

กศน.สร้างอาชีพผู้ตกงานช่วงโควิด4.2หมื่นคน


     ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เปิดเผยว่า ตามที่ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนในการขับเคลื่อนนโยบายช่วง 5 เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน 2564 นั้น ขณะนี้สำนักงาน กศน.ได้กำหนดแนวทางร่วมขับเคลื่อนนโยบาย quick win วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  โดยตนได้มอบหมายให้สถานศึกษา กศน. ทุกแห่งดำเนินการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เลขาธิการ กศน.กล่าวต่อไปว่า สำหรับการขับเคลื่อนนโยบาย Quick Win ช่วงเดือนที่ 2 มิถุนายนที่ผ่านมา สถานศึกษา กศน.ทุกแห่งได้ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย Quick Win ดังกล่าว และสามารถจัดการศึกษาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดได้ถึง 42,625 คน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นประชาชนที่ต้องการฝึกอาชีพเพื่อเสริมรายได้ถึงประมาณร้อยละ 69.3 อาชีพที่ประชาชนสนใจเข้ารับการฝึกมากที่สุดคืออาชีพการทำอาหาร การทำเครื่องแกง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการเกษตร ทั้งนี้ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2564 สถานศึกษา กศน.ทุกแห่งจะยังคงจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างต่อเนื่องสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด สำหรับประชาชนผู้สนใจสามารถลงทะเบียนในหลักสูตรที่สนใจได้ ที่สถานศึกษา กศน.ทั่วประเทศ... ...เดลินิวส์

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

0 2354 5730-40 ต่อ 414-415

0 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

Centre for Educational Technology

Building Sri-Ayudhaya st., Rajatavee distric Bangkok 10400, THAILAND

66 2354-5730-40 ext. 414-415

66 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

©2018 etvthai.tv.All rights reserved