เชิญชมถ่ายทอดสดรายการสายใย กศน. ตอน ทิศทางความร่วมมือทางวิชาการในการขับเคลื่อนงาน กศน. รองรับสังคมผู้สูงอายุ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
38171577