เชิญชมการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ในรายการ อบรมครู วิทย์-คณิต กับสสวท. ทุกวันเสาร์ เวลา 13.30 - 15.00 น. เริ่ม 7 พ.ค. 59 เป็นต้นไป
26330496