คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 " ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต "
13864637