รายการเด่น

 คณิตศาสตร์ ป.3 (ครูจอแก้ว) ตอน  คณิตศาสตร์ ป.3 (ครูจอแก้ว)

      เตรียมความพร้อมคณิตศาตร์ในระดับชั้น
ประถมศึกษา ป.3  กับครูเอฟ พงษ์พันธ์ จันทร์เพ็ง
ที่จะพาน้องๆ  เติมความรู้ง่ายๆ สบายๆ และสนุกสนาน
กับตัวเลขหลายหลัก  มาจัดระเบียบด้วยกันในรายการคณิตศาสตร์ ป.3 ครูจอแก้ว  
ออกอากาศในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2554
ออกอากาศเวลา 9.30 - 10.00 น.

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

0 2354 5730-40 ต่อ 414-415

0 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

Centre for Educational Technology

Building Sri-Ayudhaya st., Rajatavee distric Bangkok 10400, THAILAND

66 2354-5730-40 ext. 414-415

66 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

©2018 etvthai.tv.All rights reserved