รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 11 ธันวาคม 2564 พบกับ วิชาฟิสิกส์ โดย อ.ภัทรพล วัฒนผดุงศักดิ์
รายการเด่น

 คณิตศาสตร์ ป.3 (ครูจอแก้ว) ตอน  คณิตศาสตร์ ป.3 (ครูจอแก้ว)

      เตรียมความพร้อมคณิตศาตร์ในระดับชั้น
ประถมศึกษา ป.3  กับครูเอฟ พงษ์พันธ์ จันทร์เพ็ง
ที่จะพาน้องๆ  เติมความรู้ง่ายๆ สบายๆ และสนุกสนาน
กับตัวเลขหลายหลัก  มาจัดระเบียบด้วยกันในรายการคณิตศาสตร์ ป.3 ครูจอแก้ว  
ออกอากาศในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2554
ออกอากาศเวลา 9.30 - 10.00 น.

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

0 2354 5730-40 ต่อ 414-415

0 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

Centre for Educational Technology

Building Sri-Ayudhaya st., Rajatavee distric Bangkok 10400, THAILAND

66 2354-5730-40 ext. 414-415

66 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

©2018 etvthai.tv.All rights reserved