รายการ ETV ติว Summer วันพุธที่ 22 เมษายน 2558 ออกอากาศวิชาคณิตศาสตร์ พบกับอ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ เวลา 17.00 น. และออกอากาศซ้ำวันที่ 23 เมษายน ในเวลาเดียวกัน
15223425