เชิญชมย้อนหลังรายการสายใยกศน. เรื่องนโยบายเกี่ยวกับพนักงานราชการ โดย เลขาธิการกศน.ในวันที่ 30 กันยายน 2559
27356152