รายการ ETV ติว Summer วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 ออกอากาศวิชาภาษาอังกฤษ พบกับผส.ดร.พนิตนาฎ ชูฤกษ์ เวลา 17.00 น. และออกอากาศซ้ำวันที่ 21 เมษายน ในเวลาเดียวกัน
15172137