เชิญชมรายการสายใยกศน. เรื่องการขยายการจัดการศึกษาทางไกลสำหรับสถานศึกษา กศน. อำเภอ/เขต ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 - 14.30 น.
27534036