เชิญชมถ่ายทอดสดรายการสายใยกศน. เรื่องนโยบายเกี่ยวกับพนักงานราชการ โดย เลขาธิการกศน.ในวันที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 15.00 - 16.00 น. ทางสถานี ETV
27350872