เชิญรับชม ผลงานและสื่อองค์ความรู้ของศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) ผ่านทาง YouTube ช่อง Moral Channel
รายการแนะนำ

สั่งศธ.ส่งเสริมทักษะกีฬาในโรงเรียน


น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังกาประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมได้รับทราบหลักการที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอการรับรองแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาอาเซียน-สหพันธรัฐรัสเซีย พ.ศ.2565 – 2569 ซึ่งแผนดังกล่าวเป็นความร่วมมือด้านการศึกษาอาเซียนระหว่างประเทศไทยและประเทศรัสเซีย เพื่อให้ความร่วมมือดังกล่าวมีเป้าหมายที่ชัดเจนและสำเร็จเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ไปจัดตั้งคณะกรรมการรองรับแผนปฎิบัติดังกล่าวขึ้น ซึ่งความร่วมมือด้านการศึกษาดังกล่าวจะมีตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงอุดมศึกษา โดยในส่วนของศธ.ตนมองว่าเรื่องการศึกษาปฐมวัยของประเทศรัสเซียมีการดำเนินการได้ดีเยี่ยม เพราะรัสเซียส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กให้เป็นอัจฉริยะเฉพาะทางตั้งแต่ปฐมวัย ดังนั้นความร่วมมือนี้เชื่อว่าจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การศึกษาระหว่างสองประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ดำเนินการปลูกฝังเรื่องกีฬาในเด็กนักเรียนให้มากขึ้น เนื่องจากขณะนี้รัฐบาลมีการจัดตั้งคณะกรรมการการกีฬาแห่งชาติ (คกช.) ขออนุมัติร่างพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2566-2570) อีกทั้งนายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงสุขภาพเด็กไทยอยากให้มีสุขภาพที่ดีและห่างไกลจากโรค โดยในส่วนของศธ.ตนจะรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีมาดำเนินการ ซึ่งการดำเนินการด้านกีฬาของโรงเรียนในสังกัดศธ.นั้นเรามีการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาอยู่แล้ว และเราคงไม่เพิ่มชั่วโมงเรียนในวิชาพลศึกษา แต่จะส่งเสริมตามแผนพัฒนากีฬาด้วยการให้โรงเรียนจัดกิจกรรมหรือตั้งชมรมกีฬาชนิดต่างๆ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กรักการออกกำลังกายให้มากขึ้น โดยขอความร่วมมือครูพลศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนกีฬาในโรงเรียนของนักเรียน เพื่อให้เด็กได้มีสุขภาพที่ดีอย่างทั่วถึง... ...เดลินิวส์

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

0 2354 5730-40 ต่อ 414-415

0 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

Centre for Educational Technology

Building Sri-Ayudhaya st., Rajatavee distric Bangkok 10400, THAILAND

66 2354-5730-40 ext. 414-415

66 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

©2018 etvthai.tv.All rights reserved