ติดตามชมรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้เตรียมสอบ กศน. ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ออกอากาศทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 12.00-13.00 น. เริ่มวันที่ 25 กรกฎาคมนี้ ทางสถานี ETV
บทความ

ลุยสระแก้วชูกศน.ต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ทุกช่วงวัย


น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตนได้ลงตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่ จ.สระแก้ว โดยได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังบูรพา และเปิดงานมหกรรมวิชาการการจัดการศึกษากศน.ตามวาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รวมถึงเปิดกิจกรรมศักยภาพครูและผู้เรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ ซึ่งที่สำนักงาน กศน.สระแก้ว ถือเป็นต้นแบบของการส่งเสริมผู้เรียนทุกช่วงวัย โดยโคกหนองนาโมเดลเป็นตัวอย่างที่ดี เพราะมีการส่งเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนได้เข้ารับบริการของกศน. ดังนั้นตนจึงอยากให้มีโมเดลลักษณะนี้ขยายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้งนี้หน่วยงาน กศน. มีความสำคัญอย่างมากในเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสร้างความเสมอภาคในทุกพื้นที่  ส่วนการจัดการเรียนรู้แบบ ActiveLearning นั้น เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมี ปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การระดม สมอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพราะเรื่องนี้จะสอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ ดังนั้นศธ.จึงอยากแลกเปลี่ยนและทำความเข้าใจให้แก่ครูผู้สอนว่าการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการดังกล่าวมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้าง สำหรับประเด็นร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ..นั้นไม่ต้องกังวล โดยการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยหน้าเดือน พ.ย.นี้ร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวผ่านแน่นอน เพราะเป็นกฎหมายสำคัญ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ตนยังมาตรวจเรื่องการฉีดวัคซีนของนักเรียนในพื้นที่ จ.สระแก้ว ด้วยว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดบ้าง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 เดือนพ.ย.นี้ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครอง ซึ่งขณะนี้เรามีวัคซีนเพียงพออย่างแน่นอน โดยปลายเดือน ต.ค.นี้ วัคซีนไฟเซอร์จะมาอีก 8 ล้านโด๊ส สำหรับการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนนั้นได้ประสานกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จัดชุดตรวจ ATK ตรวจคัดกรองนักเรียนทุกสองสัปดาห์ด้วย ทั้งนี้เด็กนักเรียนที่ไม่ประสงค์ฉีดวัคซีนก็ไม่ต้องกังวลสามารถมาเรียนได้ตามปกติ เพราะสิ่งสำคัญที่สุดคือเมื่อเปิดเรียนแล้วจะต้องมีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา... ...เดลินิวส์

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

0 2354 5730-40 ต่อ 414-415

0 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

Centre for Educational Technology

Building Sri-Ayudhaya st., Rajatavee distric Bangkok 10400, THAILAND

66 2354-5730-40 ext. 414-415

66 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

©2018 etvthai.tv.All rights reserved