รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 16 ตุลาคม 2564 พบกับ วิชาภาษาไทย โดย อ.วรธน อนันตวงษ์
บทความ

รับสมัครพนักงานขับรถ


ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฎิบัติงานในตำแหน่งพนักงานนขับรถยนต์ ของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน. จำนวน 1 อัตรา สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัสดุ ส่วนอำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร 023545730-40 ต่อ 520 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดได้ด้านล่าง

ไฟล์  รายละเอียด
11062563_1329584343.pdf ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์
11062563_1330207532.pdf รายละเอียดการรับสมัคร พนักงานขับรถยนต์
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

0 2354 5730-40 ต่อ 414-415

0 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

Centre for Educational Technology

Building Sri-Ayudhaya st., Rajatavee distric Bangkok 10400, THAILAND

66 2354-5730-40 ext. 414-415

66 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

©2018 etvthai.tv.All rights reserved