รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 23 ตุลาคม 2564 พบกับ วิชาภาษาอังกฤษ โดย ผศ.ดร.พนิตนาฎ ชูฤกษ์
 • หัวข้อ : แบบทดสอบ
  ตอน : I dol I do part 1
 • อาจารย์ผู้สอน :
 • วรธน อนันตวงษ์
 • วิชา :
 • ภาษาไทย
 • วันที่สอน :
 • 21 มิถุนายน 2557
 • หัวข้อการสอน :
 • แบบทดสอบ
 • รายละเอียด :
 • แบบทดสอบ (เอกสารซ้ำกับวันที่ 17 พ.ค.57)
 • ผู้เข้าชม :
 • 20343  คน
 • ผลโหวต :
 • 0  คะแนน