รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 23 ตุลาคม 2564 พบกับ วิชาภาษาอังกฤษ โดย ผศ.ดร.พนิตนาฎ ชูฤกษ์
 • หัวข้อ : จำนวนเชิงซ้อนและสมการพหุนาม
  ตอน : I dol I do part 1
 • อาจารย์ผู้สอน :
 • มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ ( พี่ช้าง )
 • วิชา :
 • คณิตศาสตร์
 • วันที่สอน :
 • 19 เมษายน 2557
 • หัวข้อการสอน :
 • จำนวนเชิงซ้อนและสมการพหุนาม
 • รายละเอียด :
 • จำนวนเชิงซ้อนและสมการพหุนาม
 • ผู้เข้าชม :
 • 18972  คน
 • ผลโหวต :
 • 10  คะแนน