• หัวข้อ : TGAT 3 สมรรถนะการทำงานในอนาคต
  ตอน : สมรรถนะการทำงานในอนาคต 1
 • อาจารย์ผู้สอน :
 • อานนท์ ตั้งกิตติทรัพย์
 • วิชา :
 • TGAT 3 สมรรถนะการทำงานในอนาคต
 • วันที่สอน :
 • 12 มีนาคม 2566
 • หัวข้อการสอน :
 • TGAT 3 สมรรถนะการทำงานในอนาคต
 • รายละเอียด :
 • TGAT 3 สมรรถนะการทำงานในอนาคต
 • ผู้เข้าชม :
 • 1761  คน
 • ผลโหวต :
 • 0  คะแนน