• หัวข้อ : ฟิสิกส์
  ตอน : ฟิสิกส์ 1
 • อาจารย์ผู้สอน :
 • พิสิฏฐ์ วัฒนผดุงศักดิ์
 • วิชา :
 • ฟิสิกส์
 • วันที่สอน :
 • 19 มีนาคม 2565
 • หัวข้อการสอน :
 • ฟิสิกส์
 • รายละเอียด :
 • ฟิสิกส์
 • ผู้เข้าชม :
 • 1887  คน
 • ผลโหวต :
 • 0  คะแนน