• หัวข้อ : เคมี 2
  ตอน : เคมี 4
 • อาจารย์ผู้สอน :
 • ณัฏฐนิฎา เทพพันธ์กุลงาม
 • วิชา :
 • เคมี
 • วันที่สอน :
 • 22 สิงหาคม 2564
 • หัวข้อการสอน :
 • เคมี 2
 • รายละเอียด :
 • เคมี 2
 • ผู้เข้าชม :
 • 1853  คน
 • ผลโหวต :
 • 0  คะแนน