รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 12 ตุลาคม 2562 พบกับ วิชาเคมี โดย อ.เดือนเพ็ญ ฉายทองดี
 
2357361

รมว.ศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาวิทยาศาสตร์
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาภาษาไทย
วันที่ 4 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก


17_สมดุลเคมีและสมดุลสารละลายกรดเบส
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก
16_สมดุลเคมี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก


 

Please install the Flash Plugin

 หัวข้อ :  14_ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
 ตอน :  14_ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม Part 02

อาจารย์ผู้สอน : วีระชาติ สวนไพรินทร์
วิชา : เคมี ม.ปลาย
วันที่สอน : 6 กุมภาพันธ์ 2557
หัวข้อการสอน  : 14_ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
Labelรายละเอียด  : 14_ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ผู้เข้าชม  : 43835  คน
ผลโหวต  : 5  คะแนน
URL :
(copy ข้อความในช่อง URL เพื่อส่งให้เพื่อนดู)
EMBED :
(copy ในช่อง EMBED เพื่อใส่ในเว็บบอร์ด)
 หัวข้อ :   14_ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
   
14_ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม Part 01
14_ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม Part 02
14_ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม Part 03
14_ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม Part 04
14_ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม Part 05
14_ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม Part 06
14_ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม Part 07
14_ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม Part 08
14_ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม Part 09
14_ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม Part 10
14_ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม Part 11
14_ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม Part 12
14_ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม Part 13
14_ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม Part 14
14_ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม Part 15
14_ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม Part 16
14_ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม Part 17
14_ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม Part 18
 
 
 
 

  
  
 
  
แคลคูลัส ตอนที่ 2
วันที่ 25 กรกฎาคม 2556
รายละเอียดคลิก
เวกเตอร์
วันที่ 25 กรกฎาคม 2556
รายละเอียดคลิก
24_ตรีโกณมิติ ตอนที่ 2
วันที่ 26 กันยายน 2556
รายละเอียดคลิก
สถิติ ตอนที่ 2
วันที่ 25 กรกฎาคม 2556
รายละเอียดคลิก
จำนวนจริง ตอนที่ 1
วันที่ 25 กรกฎาคม 2556
รายละเอียดคลิก