Please install the Flash Plugin
 • หัวข้อ : 14_ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
  ตอน : 14_ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม Part 01
Download เอกสารประกอบการเรียน 
ไฟล์ รายละเอียด
c10 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม.pdf
 • อาจารย์ผู้สอน :
 • วีระชาติ สวนไพรินทร์
 • วิชา :
 • เคมี ม.ปลาย
 • วันที่สอน :
 • 6 กุมภาพันธ์ 2557
 • หัวข้อการสอน :
 • 14_ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
 • รายละเอียด :
 • 14_ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
 • ผู้เข้าชม :
 • 62387  คน
 • ผลโหวต :
 • 5  คะแนน