รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 1 สิงหาคม 2563 พบกับ วิชาภาษาอังกฤษ โดย อ.แพรพรรณ แน่นอน
 
2592943

รมว.ศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาวิทยาศาสตร์
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาภาษาไทย
วันที่ 4 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก


17_สมดุลเคมีและสมดุลสารละลายกรดเบส
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก
16_สมดุลเคมี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก


 

Please install the Flash Plugin

 หัวข้อ :  13_สารชีวโมเลกุลและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
 ตอน :  13_สารชีวโมเลกุลและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม Part 14

อาจารย์ผู้สอน : วีระชาติ สวนไพรินทร์
วิชา : เคมี ม.ปลาย
วันที่สอน : 6 กุมภาพันธ์ 2557
หัวข้อการสอน  : 13_สารชีวโมเลกุลและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
Labelรายละเอียด  : 13_สารชีวโมเลกุลและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ผู้เข้าชม  : 45241  คน
ผลโหวต  : 13  คะแนน
URL :
(copy ข้อความในช่อง URL เพื่อส่งให้เพื่อนดู)
EMBED :
(copy ในช่อง EMBED เพื่อใส่ในเว็บบอร์ด)
 หัวข้อ :   13_สารชีวโมเลกุลและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
   
13_สารชีวโมเลกุลและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม Part 01
13_สารชีวโมเลกุลและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม Part 02
13_สารชีวโมเลกุลและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม Part 03
13_สารชีวโมเลกุลและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม Part 04
13_สารชีวโมเลกุลและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม Part 05
13_สารชีวโมเลกุลและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม Part 06
13_สารชีวโมเลกุลและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม Part 07
13_สารชีวโมเลกุลและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม Part 08
13_สารชีวโมเลกุลและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม Part 09
13_สารชีวโมเลกุลและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม Part 10
13_สารชีวโมเลกุลและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม Part 11
13_สารชีวโมเลกุลและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม Part 12
13_สารชีวโมเลกุลและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม Part 13
13_สารชีวโมเลกุลและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม Part 14
13_สารชีวโมเลกุลและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม Part 15
13_สารชีวโมเลกุลและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม Part 16
13_สารชีวโมเลกุลและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม Part 17
13_สารชีวโมเลกุลและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม Part 18