รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 19 กันยายน 2563 พบกับ วิชาคณิตศาสตร์ โดย อ.ธนาวัฒน์ เอี่ยมอำไพ
 
2615228

รมว.ศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาวิทยาศาสตร์
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาภาษาไทย
วันที่ 4 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก


17_สมดุลเคมีและสมดุลสารละลายกรดเบส
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก
16_สมดุลเคมี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก


 

Please install the Flash Plugin

 หัวข้อ :  12_สารประกอบคาร์บอนและสารชีวโมเลกุล
 ตอน :  12_สารประกอบคาร์บอนและสารชีวโมเลกุล Part 11

อาจารย์ผู้สอน : วีระชาติ สวนไพรินทร์
วิชา : เคมี ม.ปลาย
วันที่สอน : 4 กุมภาพันธ์ 2557
หัวข้อการสอน  : 12_สารประกอบคาร์บอนและสารชีวโมเลกุล
Labelรายละเอียด  : 12_สารประกอบคาร์บอนและสารชีวโมเลกุล
ผู้เข้าชม  : 35991  คน
ผลโหวต  : 0  คะแนน
URL :
(copy ข้อความในช่อง URL เพื่อส่งให้เพื่อนดู)
EMBED :
(copy ในช่อง EMBED เพื่อใส่ในเว็บบอร์ด)
 หัวข้อ :   12_สารประกอบคาร์บอนและสารชีวโมเลกุล
   
12_สารประกอบคาร์บอนและสารชีวโมเลกุล Part 01
12_สารประกอบคาร์บอนและสารชีวโมเลกุล Part 02
12_สารประกอบคาร์บอนและสารชีวโมเลกุล Part 03
12_สารประกอบคาร์บอนและสารชีวโมเลกุล Part 04
12_สารประกอบคาร์บอนและสารชีวโมเลกุล Part 05
12_สารประกอบคาร์บอนและสารชีวโมเลกุล Part 06
12_สารประกอบคาร์บอนและสารชีวโมเลกุล Part 07
12_สารประกอบคาร์บอนและสารชีวโมเลกุล Part 08
12_สารประกอบคาร์บอนและสารชีวโมเลกุล Part 09
12_สารประกอบคาร์บอนและสารชีวโมเลกุล Part 10
12_สารประกอบคาร์บอนและสารชีวโมเลกุล Part 11
12_สารประกอบคาร์บอนและสารชีวโมเลกุล Part 12
12_สารประกอบคาร์บอนและสารชีวโมเลกุล Part 13
12_สารประกอบคาร์บอนและสารชีวโมเลกุล Part 14
12_สารประกอบคาร์บอนและสารชีวโมเลกุล Part 15
12_สารประกอบคาร์บอนและสารชีวโมเลกุล Part 16
12_สารประกอบคาร์บอนและสารชีวโมเลกุล Part 17
12_สารประกอบคาร์บอนและสารชีวโมเลกุล Part 18
12_สารประกอบคาร์บอนและสารชีวโมเลกุล Part 19