Please install the Flash Plugin
 • หัวข้อ : 10_อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
  ตอน : 10_อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี Part 07
Download เอกสารประกอบการเรียน 
 • อาจารย์ผู้สอน :
 • วีระชาติ สวนไพรินทร์
 • วิชา :
 • เคมี ม.ปลาย
 • วันที่สอน :
 • 4 กุมภาพันธ์ 2557
 • หัวข้อการสอน :
 • 10_อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 • รายละเอียด :
 • 10_อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 • ผู้เข้าชม :
 • 32347  คน
 • ผลโหวต :
 • 0  คะแนน