รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 4 เมษายน 2563 พบกับ วิชาฟิสิกส์ โดย อ.อภิชัย ใจจิตร
 
2527973

รมว.ศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาวิทยาศาสตร์
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาภาษาไทย
วันที่ 4 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก


17_สมดุลเคมีและสมดุลสารละลายกรดเบส
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก
16_สมดุลเคมี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก


 

Please install the Flash Plugin

 หัวข้อ :  01_สสารและการเปลี่ยนแปลง
 ตอน :  01_สสารและการเปลี่ยนแปลง Part 18

อาจารย์ผู้สอน : วีระชาติ สวนไพรินทร์
วิชา : เคมี ม.ปลาย
วันที่สอน : 29 ตุลาคม 2556
หัวข้อการสอน  : 01_สสารและการเปลี่ยนแปลง
Labelรายละเอียด  : 01_สสารและการเปลี่ยนแปลง
ผู้เข้าชม  : 31748  คน
ผลโหวต  : 5  คะแนน
URL :
(copy ข้อความในช่อง URL เพื่อส่งให้เพื่อนดู)
EMBED :
(copy ในช่อง EMBED เพื่อใส่ในเว็บบอร์ด)
 หัวข้อ :   01_สสารและการเปลี่ยนแปลง
   
01_สสารและการเปลี่ยนแปลง Part 01
01_สสารและการเปลี่ยนแปลง Part 02
01_สสารและการเปลี่ยนแปลง Part 03
01_สสารและการเปลี่ยนแปลง Part 04
01_สสารและการเปลี่ยนแปลง Part 05
01_สสารและการเปลี่ยนแปลง Part 06
01_สสารและการเปลี่ยนแปลง Part 07
01_สสารและการเปลี่ยนแปลง Part 08
01_สสารและการเปลี่ยนแปลง Part 09
01_สสารและการเปลี่ยนแปลง Part 10
01_สสารและการเปลี่ยนแปลง Part 11
01_สสารและการเปลี่ยนแปลง Part 12
01_สสารและการเปลี่ยนแปลง Part 13
01_สสารและการเปลี่ยนแปลง Part 14
01_สสารและการเปลี่ยนแปลง Part 15
01_สสารและการเปลี่ยนแปลง Part 16
01_สสารและการเปลี่ยนแปลง Part 17
01_สสารและการเปลี่ยนแปลง Part 18