รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 พบกับ วิชาคณิตศาสตร์ โดย อ.เมตต์ อุ่นเรือน
 
2498679

รมว.ศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาวิทยาศาสตร์
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาภาษาไทย
วันที่ 4 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก


17_สมดุลเคมีและสมดุลสารละลายกรดเบส
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก
16_สมดุลเคมี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก


 

Please install the Flash Plugin

 หัวข้อ :  01_สสารและการเปลี่ยนแปลง
 ตอน :  01_สสารและการเปลี่ยนแปลง Part 09

อาจารย์ผู้สอน : วีระชาติ สวนไพรินทร์
วิชา : เคมี ม.ปลาย
วันที่สอน : 29 ตุลาคม 2556
หัวข้อการสอน  : 01_สสารและการเปลี่ยนแปลง
Labelรายละเอียด  : 01_สสารและการเปลี่ยนแปลง
ผู้เข้าชม  : 31403  คน
ผลโหวต  : 5  คะแนน
URL :
(copy ข้อความในช่อง URL เพื่อส่งให้เพื่อนดู)
EMBED :
(copy ในช่อง EMBED เพื่อใส่ในเว็บบอร์ด)
 หัวข้อ :   01_สสารและการเปลี่ยนแปลง
   
01_สสารและการเปลี่ยนแปลง Part 01
01_สสารและการเปลี่ยนแปลง Part 02
01_สสารและการเปลี่ยนแปลง Part 03
01_สสารและการเปลี่ยนแปลง Part 04
01_สสารและการเปลี่ยนแปลง Part 05
01_สสารและการเปลี่ยนแปลง Part 06
01_สสารและการเปลี่ยนแปลง Part 07
01_สสารและการเปลี่ยนแปลง Part 08
01_สสารและการเปลี่ยนแปลง Part 09
01_สสารและการเปลี่ยนแปลง Part 10
01_สสารและการเปลี่ยนแปลง Part 11
01_สสารและการเปลี่ยนแปลง Part 12
01_สสารและการเปลี่ยนแปลง Part 13
01_สสารและการเปลี่ยนแปลง Part 14
01_สสารและการเปลี่ยนแปลง Part 15
01_สสารและการเปลี่ยนแปลง Part 16
01_สสารและการเปลี่ยนแปลง Part 17
01_สสารและการเปลี่ยนแปลง Part 18
 
 
 
 

  
  
 
  
18_เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ ตอนที่ 2
วันที่ 25 กันยายน 2556
รายละเอียดคลิก
จำนวนเชิงซ้อน
วันที่ 30 กรกฎาคม 2556
รายละเอียดคลิก
เซต
วันที่ 25 กรกฎาคม 2556
รายละเอียดคลิก
ตรรกศาสตร์
วันที่ 25 กรกฎาคม 2556
รายละเอียดคลิก
สถิติ ตอนที่ 1
วันที่ 25 กรกฎาคม 2556
รายละเอียดคลิก