รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 12 ตุลาคม 2562 พบกับ วิชาเคมี โดย อ.เดือนเพ็ญ ฉายทองดี
 
2357340

รมว.ศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาวิทยาศาสตร์
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาภาษาไทย
วันที่ 4 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก


17_สมดุลเคมีและสมดุลสารละลายกรดเบส
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก
16_สมดุลเคมี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก


 

Please install the Flash Plugin

 หัวข้อ :  24_ตัวอย่างข้อสอบ
 ตอน :  24_ตัวอย่างข้อสอบ Part 09

อาจารย์ผู้สอน : สุรสิงห์ นิรชร
วิชา : ฟิสิกส์ ม.ปลาย
วันที่สอน : 21 ตุลาคม 2556
หัวข้อการสอน  : 24_ตัวอย่างข้อสอบ
Labelรายละเอียด  : 24_ตัวอย่างข้อสอบ
ผู้เข้าชม  : 23419  คน
ผลโหวต  : 10  คะแนน
URL :
(copy ข้อความในช่อง URL เพื่อส่งให้เพื่อนดู)
EMBED :
(copy ในช่อง EMBED เพื่อใส่ในเว็บบอร์ด)
 หัวข้อ :   24_ตัวอย่างข้อสอบ
   
24_ตัวอย่างข้อสอบ Part 01
24_ตัวอย่างข้อสอบ Part 02
24_ตัวอย่างข้อสอบ Part 03
24_ตัวอย่างข้อสอบ Part 04
24_ตัวอย่างข้อสอบ Part 05
24_ตัวอย่างข้อสอบ Part 06
24_ตัวอย่างข้อสอบ Part 07
24_ตัวอย่างข้อสอบ Part 08
24_ตัวอย่างข้อสอบ Part 09
24_ตัวอย่างข้อสอบ Part 10
24_ตัวอย่างข้อสอบ Part 11
24_ตัวอย่างข้อสอบ Part 12
24_ตัวอย่างข้อสอบ Part 13
 
 
 
 

  
  
 
  
ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 2
วันที่ 25 กรกฎาคม 2556
รายละเอียดคลิก
จำนวนเชิงซ้อน
วันที่ 30 กรกฎาคม 2556
รายละเอียดคลิก
แคลคูลัส ตอนที่ 1
วันที่ 25 กรกฎาคม 2556
รายละเอียดคลิก
สถิติ ตอนที่ 2
วันที่ 25 กรกฎาคม 2556
รายละเอียดคลิก
เซต
วันที่ 25 กรกฎาคม 2556
รายละเอียดคลิก