รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 23 มกราคม 2564 พบกับ วิชาคณิตศาสตร์ โดย อ.ธนาวัฒน์ เอี่ยมอำไพ
 
2678815

รมว.ศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาวิทยาศาสตร์
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาภาษาไทย
วันที่ 4 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก


23_ตรีโกณมิติ ตอนที่ 1
วันที่ 26 กันยายน 2556
รายละเอียดคลิก
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก
14_ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก


 

Please install the Flash Plugin

 หัวข้อ :  21_ทบทวนสมดุลงานพลังงานโมแมนตัม 1
 ตอน :  21_ทบทวนสมดุลงานพลังงานโมแมนตัม 1 Part 01

อาจารย์ผู้สอน : สุรสิงห์ นิรชร
วิชา : ฟิสิกส์ ม.ปลาย
วันที่สอน : 21 ตุลาคม 2556
หัวข้อการสอน  : 21_ทบทวนสมดุลงานพลังงานโมแมนตัม 1
Labelรายละเอียด  : 21_ทบทวนสมดุลงานพลังงานโมแมนตัม 1
ผู้เข้าชม  : 31235  คน
ผลโหวต  : 10  คะแนน
URL :
(copy ข้อความในช่อง URL เพื่อส่งให้เพื่อนดู)
EMBED :
(copy ในช่อง EMBED เพื่อใส่ในเว็บบอร์ด)
 หัวข้อ :   21_ทบทวนสมดุลงานพลังงานโมแมนตัม 1
   
21_ทบทวนสมดุลงานพลังงานโมแมนตัม 1 Part 01
21_ทบทวนสมดุลงานพลังงานโมแมนตัม 1 Part 02
21_ทบทวนสมดุลงานพลังงานโมแมนตัม 1 Part 03
21_ทบทวนสมดุลงานพลังงานโมแมนตัม 1 Part 04
21_ทบทวนสมดุลงานพลังงานโมแมนตัม 1 Part 05
21_ทบทวนสมดุลงานพลังงานโมแมนตัม 1 Part 06
21_ทบทวนสมดุลงานพลังงานโมแมนตัม 1 Part 07
21_ทบทวนสมดุลงานพลังงานโมแมนตัม 1 Part 08
21_ทบทวนสมดุลงานพลังงานโมแมนตัม 1 Part 09
21_ทบทวนสมดุลงานพลังงานโมแมนตัม 1 Part 10
21_ทบทวนสมดุลงานพลังงานโมแมนตัม 1 Part 11
21_ทบทวนสมดุลงานพลังงานโมแมนตัม 1 Part 12
21_ทบทวนสมดุลงานพลังงานโมแมนตัม 1 Part 13
21_ทบทวนสมดุลงานพลังงานโมแมนตัม 1 Part 14