รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 22มิถุนายน 2562 พบกับ วิชาคณิตศาสตร์ โดย อ.กุลนาถ ทีปประพันธ์ณี
 
2221923

รมว.ศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาวิทยาศาสตร์
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาภาษาไทย
วันที่ 4 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก


17_สมดุลเคมีและสมดุลสารละลายกรดเบส
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก
16_สมดุลเคมี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก


 

Please install the Flash Plugin

 หัวข้อ :  20_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบ S.H.M
 ตอน :  20_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบ S.H.M Part 01

อาจารย์ผู้สอน : สุรสิงห์ นิรชร
วิชา : ฟิสิกส์ ม.ปลาย
วันที่สอน : 16 ตุลาคม 2556
หัวข้อการสอน  : 20_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบ S.H.M
Labelรายละเอียด  : 20_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบ  S.H.M
ผู้เข้าชม  : 23893  คน
ผลโหวต  : 0  คะแนน
URL :
(copy ข้อความในช่อง URL เพื่อส่งให้เพื่อนดู)
EMBED :
(copy ในช่อง EMBED เพื่อใส่ในเว็บบอร์ด)
 หัวข้อ :   20_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบ S.H.M
   
20_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบ S.H.M Part 01
20_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบ S.H.M Part 02
20_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบ S.H.M Part 03
20_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบ S.H.M Part 04
20_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบ S.H.M Part 05
20_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบ S.H.M Part 06
20_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบ S.H.M Part 07
20_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบ S.H.M Part 08
20_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบ S.H.M Part 09
20_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบ S.H.M Part 10
20_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบ S.H.M Part 11
20_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบ S.H.M Part 12
20_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบ S.H.M Part 13
20_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบ S.H.M Part 14
20_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบ S.H.M Part 15
20_ทบทวนการเคลื่อนที่แบบ S.H.M Part 16
 
 
 
 

  
  
 
  
เวกเตอร์
วันที่ 25 กรกฎาคม 2556
รายละเอียดคลิก
23_ตรีโกณมิติ ตอนที่ 1
วันที่ 26 กันยายน 2556
รายละเอียดคลิก
สถิติ ตอนที่ 1
วันที่ 25 กรกฎาคม 2556
รายละเอียดคลิก
ตรรกศาสตร์
วันที่ 25 กรกฎาคม 2556
รายละเอียดคลิก
24_ตรีโกณมิติ ตอนที่ 2
วันที่ 26 กันยายน 2556
รายละเอียดคลิก