รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 1 สิงหาคม 2563 พบกับ วิชาภาษาอังกฤษ โดย อ.แพรพรรณ แน่นอน
 
2593016

รมว.ศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาวิทยาศาสตร์
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาภาษาไทย
วันที่ 4 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก


17_สมดุลเคมีและสมดุลสารละลายกรดเบส
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก
16_สมดุลเคมี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก


 

Please install the Flash Plugin

 หัวข้อ :  18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี)
 ตอน :  18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี) Part 16

อาจารย์ผู้สอน : สุรสิงห์ นิรชร
วิชา : ฟิสิกส์ ม.ปลาย
วันที่สอน : 16 ตุลาคม 2556
หัวข้อการสอน  : 18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี)
Labelรายละเอียด  : 18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี)
ผู้เข้าชม  : 29235  คน
ผลโหวต  : 0  คะแนน
URL :
(copy ข้อความในช่อง URL เพื่อส่งให้เพื่อนดู)
EMBED :
(copy ในช่อง EMBED เพื่อใส่ในเว็บบอร์ด)
 หัวข้อ :   18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี)
   
18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี) Part 01
18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี) Part 02
18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี) Part 03
18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี) Part 04
18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี) Part 05
18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี) Part 06
18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี) Part 07
18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี) Part 08
18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี) Part 09
18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี) Part 10
18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี) Part 11
18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี) Part 12
18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี) Part 13
18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี) Part 14
18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี) Part 15
18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี) Part 16
18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี) Part 17
18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี) Part 18
18_ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (กัมมันตรังสี) Part 19