รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 พบกับ วิชาภาษาไทย โดย อ.วรธน อนันตวงษ์
 
2581542

รมว.ศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาวิทยาศาสตร์
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาภาษาไทย
วันที่ 4 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก


17_สมดุลเคมีและสมดุลสารละลายกรดเบส
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก
16_สมดุลเคมี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก


 

Please install the Flash Plugin

 หัวข้อ :  13_ไฟฟ้าสถิตย์
 ตอน :  13_ไฟฟ้าสถิตย์ Part 01

อาจารย์ผู้สอน : สุรสิงห์ นิรชร
วิชา : ฟิสิกส์ ม.ปลาย
วันที่สอน : 16 ตุลาคม 2556
หัวข้อการสอน  : 13_ไฟฟ้าสถิตย์
Labelรายละเอียด  : 13_ไฟฟ้าสถิตย์
ผู้เข้าชม  : 31074  คน
ผลโหวต  : 0  คะแนน
URL :
(copy ข้อความในช่อง URL เพื่อส่งให้เพื่อนดู)
EMBED :
(copy ในช่อง EMBED เพื่อใส่ในเว็บบอร์ด)
 หัวข้อ :   13_ไฟฟ้าสถิตย์
   
13_ไฟฟ้าสถิตย์ Part 01
13_ไฟฟ้าสถิตย์ Part 02
13_ไฟฟ้าสถิตย์ Part 03
13_ไฟฟ้าสถิตย์ Part 04
13_ไฟฟ้าสถิตย์ Part 05
13_ไฟฟ้าสถิตย์ Part 06
13_ไฟฟ้าสถิตย์ Part 07
13_ไฟฟ้าสถิตย์ Part 08
13_ไฟฟ้าสถิตย์ Part 09
13_ไฟฟ้าสถิตย์ Part 10
13_ไฟฟ้าสถิตย์ Part 11
13_ไฟฟ้าสถิตย์ Part 12
13_ไฟฟ้าสถิตย์ Part 13
13_ไฟฟ้าสถิตย์ Part 14
13_ไฟฟ้าสถิตย์ Part 15
13_ไฟฟ้าสถิตย์ Part 16
13_ไฟฟ้าสถิตย์ Part 17
13_ไฟฟ้าสถิตย์ Part 18