รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 พบกับ วิชาภาษาไทย โดย อ.วรธน อนันตวงษ์
 
2581514

รมว.ศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาวิทยาศาสตร์
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาภาษาไทย
วันที่ 4 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก


17_สมดุลเคมีและสมดุลสารละลายกรดเบส
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก
16_สมดุลเคมี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก


 

Please install the Flash Plugin

 หัวข้อ :  11_เสียง (ต่อ)
 ตอน :  11_เสียง (ต่อ) Part 01

อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ศิลปชัย บูรณพาณิช
วิชา : ฟิสิกส์ ม.ปลาย
วันที่สอน : 10 ตุลาคม 2556
หัวข้อการสอน  : 11_เสียง (ต่อ)
Labelรายละเอียด  : 11_เสียง (ต่อ)
ผู้เข้าชม  : 20781  คน
ผลโหวต  : 0  คะแนน
URL :
(copy ข้อความในช่อง URL เพื่อส่งให้เพื่อนดู)
EMBED :
(copy ในช่อง EMBED เพื่อใส่ในเว็บบอร์ด)
 หัวข้อ :   11_เสียง (ต่อ)
   
11_เสียง (ต่อ) Part 01
11_เสียง (ต่อ) Part 02
11_เสียง (ต่อ) Part 03
11_เสียง (ต่อ) Part 04
11_เสียง (ต่อ) Part 05
11_เสียง (ต่อ) Part 06
11_เสียง (ต่อ) Part 07
11_เสียง (ต่อ) Part 08
11_เสียง (ต่อ) Part 09
11_เสียง (ต่อ) Part 10
11_เสียง (ต่อ) Part 11
11_เสียง (ต่อ) Part 12