รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 19 ตุลาคม 2562 พบกับ วิชาภาษาไทย โดย อ.ปิง เจริญศิริวัฒน์
 
2368685

รมว.ศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาวิทยาศาสตร์
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาภาษาไทย
วันที่ 4 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก


17_สมดุลเคมีและสมดุลสารละลายกรดเบส
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก
16_สมดุลเคมี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก


 

Please install the Flash Plugin

 หัวข้อ :  08_การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก
 ตอน :  08_การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก Part 09

อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ศิลปชัย บูรณพาณิช
วิชา : ฟิสิกส์ ม.ปลาย
วันที่สอน : 10 ตุลาคม 2556
หัวข้อการสอน  : 08_การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก
Labelรายละเอียด  : 08_การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก
ผู้เข้าชม  : 19786  คน
ผลโหวต  : 0  คะแนน
URL :
(copy ข้อความในช่อง URL เพื่อส่งให้เพื่อนดู)
EMBED :
(copy ในช่อง EMBED เพื่อใส่ในเว็บบอร์ด)
 หัวข้อ :   08_การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก
   
08_การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก Part 01
08_การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก Part 02
08_การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก Part 03
08_การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก Part 04
08_การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก Part 05
08_การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก Part 06
08_การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก Part 07
08_การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก Part 08
08_การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก Part 09
08_การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก Part 10
08_การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก Part 11
08_การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก Part 12
 
 
 
 

  
  
 
  
จำนวนเชิงซ้อน
วันที่ 30 กรกฎาคม 2556
รายละเอียดคลิก
จำนวนจริง ตอนที่ 2
วันที่ 25 กรกฎาคม 2556
รายละเอียดคลิก
จำนวนจริง ตอนที่ 1
วันที่ 25 กรกฎาคม 2556
รายละเอียดคลิก
เวกเตอร์
วันที่ 25 กรกฎาคม 2556
รายละเอียดคลิก
24_ตรีโกณมิติ ตอนที่ 2
วันที่ 26 กันยายน 2556
รายละเอียดคลิก