รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 12 ตุลาคม 2562 พบกับ วิชาเคมี โดย อ.เดือนเพ็ญ ฉายทองดี
 
836826

ประวัติศาสตร์ชาติไทย
21 ตุลาคม 2559
รายละเอียดคลิก
การใช้เครื่องมือ 1
20 ตุลาคม 2559
รายละเอียดคลิก
การใช้เครื่องมือ 2
20 ตุลาคม 2559
รายละเอียดคลิก


ETV กับการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์  
27 ตุลาคม 2557
รายละเอียดคลิก
โครงงานวิทยาศาสตร์  
15 กรกฎาคม 2556
รายละเอียดคลิก
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
15 กรกฎาคม 2556
รายละเอียดคลิก
Please install the Flash Plugin

 หัวข้อ :  ภูมิศาสตร์ 3
 ตอน :  ภูมิศาสตร์ 3
อาจารย์ผู้สอน : คมกฤษณ์ ศิริวงษ์
วิชา : กศน. ติวเข้ม (สังคมศึกษา)
วันที่สอน : 20 ตุลาคม 2559
หัวข้อการสอน : ภูมิศาสตร์ 3
รายละเอียด : ภูมิศาสตร์ 3
ผู้เข้าชม : 1756  คน
ผลโหวต : 0  คะแนน
URL :
(copy ข้อความในช่อง URL เพื่อส่งให้เพื่อนดู)
EMBED :
(copy ในช่อง EMBED เพื่อใส่ในเว็บบอร์ด)
ภูมิศาสตร์ 3
ภูมิศาสตร์ 3