Please install the Flash Plugin
 • หัวข้อ : การใช้เครื่องมือ 2
  ตอน : การใช้เครื่องมือ ตอน 2
 • อาจารย์ผู้สอน :
 • กนกวลี อุษณกรกุล
 • วิชา :
 • กศน. ติวเข้ม (คณิตศาสตร์)
 • วันที่สอน :
 • 20 ตุลาคม 2559
 • หัวข้อการสอน :
 • การใช้เครื่องมือ 2
 • รายละเอียด :
 • การใช้เครื่องมือและการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตอน 2
 • ผู้เข้าชม :
 • 9966  คน
 • ผลโหวต :
 • 8  คะแนน