Please install the Flash Plugin
 • หัวข้อ : โครงงานวิทยาศาสตร์
  ตอน : โครงงานวิทยาศาสตร์ Part 2
 • อาจารย์ผู้สอน :
 • จินตนา รื่นพิทักษ์
 • วิชา :
 • วิทยาศาสตร์ ม.ต้น
 • วันที่สอน :
 • 15 กรกฎาคม 2556
 • หัวข้อการสอน :
 • โครงงานวิทยาศาสตร์
 • รายละเอียด :
 • โครงงานวิทยาศาสตร์
 • ผู้เข้าชม :
 • 31693  คน
 • ผลโหวต :
 • 43  คะแนน