Please install the Flash Plugin
 • หัวข้อ : ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ตอน : ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Part 1
 • อาจารย์ผู้สอน :
 • จินตนา รื่นพิทักษ์
 • วิชา :
 • วิทยาศาสตร์ ม.ต้น
 • วันที่สอน :
 • 15 กรกฎาคม 2556
 • หัวข้อการสอน :
 • ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • รายละเอียด :
 • ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ผู้เข้าชม :
 • 28930  คน
 • ผลโหวต :
 • 31  คะแนน