รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 12 ตุลาคม 2562 พบกับ วิชาเคมี โดย อ.เดือนเพ็ญ ฉายทองดี
 
836823

ประวัติศาสตร์ชาติไทย
21 ตุลาคม 2559
รายละเอียดคลิก
การใช้เครื่องมือ 1
20 ตุลาคม 2559
รายละเอียดคลิก
การใช้เครื่องมือ 2
20 ตุลาคม 2559
รายละเอียดคลิก


ETV กับการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์  
27 ตุลาคม 2557
รายละเอียดคลิก
โครงงานวิทยาศาสตร์  
15 กรกฎาคม 2556
รายละเอียดคลิก
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
15 กรกฎาคม 2556
รายละเอียดคลิก
Please install the Flash Plugin

 หัวข้อ :  การกล่าวคำขอโทษและการเสนอให้ความช่วยเหลือ
 ตอน :  การกล่าวคำขอโทษและการเสนอให้ความช่วยเหลือ
เอกสารประกอบการเรียน
ไฟล์ รายละเอียด
English 2.pdf
อาจารย์ผู้สอน : วนิดา ยาณรักษา
วิชา : กศน. ติวเข้ม (ภาษาอังกฤษ)
วันที่สอน : 25 มิถุนายน 2556
หัวข้อการสอน : การกล่าวคำขอโทษและการเสนอให้ความช่วยเหลือ
รายละเอียด : การกล่าวคำขอโทษและการเสนอให้ความช่วยเหลือ
ผู้เข้าชม : 3805  คน
ผลโหวต : 0  คะแนน
URL :
(copy ข้อความในช่อง URL เพื่อส่งให้เพื่อนดู)
EMBED :
(copy ในช่อง EMBED เพื่อใส่ในเว็บบอร์ด)
การกล่าวคำขอโทษและการเสนอให้ความช่วยเหลือ
การกล่าวคำขอโทษและการเสนอให้ความช่วยเหลือ