รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 23 มกราคม 2564 พบกับ วิชาคณิตศาสตร์ โดย อ.ธนาวัฒน์ เอี่ยมอำไพ
 
2678841

รมว.ศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาวิทยาศาสตร์
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาภาษาไทย
วันที่ 4 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก


23_ตรีโกณมิติ ตอนที่ 1
วันที่ 26 กันยายน 2556
รายละเอียดคลิก
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก
14_ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก


 

Please install the Flash Plugin

 หัวข้อ :  01_สสารและการเปลี่ยนแปลง
 ตอน :  01_สสารและการเปลี่ยนแปลง Part 12

อาจารย์ผู้สอน : วีระชาติ สวนไพรินทร์
วิชา : เคมี ม.ปลาย
วันที่สอน : 29 ตุลาคม 2556
หัวข้อการสอน  : 01_สสารและการเปลี่ยนแปลง
Labelรายละเอียด  : 01_สสารและการเปลี่ยนแปลง
ผู้เข้าชม  : 32469  คน
ผลโหวต  : 5  คะแนน
URL :
(copy ข้อความในช่อง URL เพื่อส่งให้เพื่อนดู)
EMBED :
(copy ในช่อง EMBED เพื่อใส่ในเว็บบอร์ด)
 หัวข้อ :   01_สสารและการเปลี่ยนแปลง
   
01_สสารและการเปลี่ยนแปลง Part 01
01_สสารและการเปลี่ยนแปลง Part 02
01_สสารและการเปลี่ยนแปลง Part 03
01_สสารและการเปลี่ยนแปลง Part 04
01_สสารและการเปลี่ยนแปลง Part 05
01_สสารและการเปลี่ยนแปลง Part 06
01_สสารและการเปลี่ยนแปลง Part 07
01_สสารและการเปลี่ยนแปลง Part 08
01_สสารและการเปลี่ยนแปลง Part 09
01_สสารและการเปลี่ยนแปลง Part 10
01_สสารและการเปลี่ยนแปลง Part 11
01_สสารและการเปลี่ยนแปลง Part 12
01_สสารและการเปลี่ยนแปลง Part 13
01_สสารและการเปลี่ยนแปลง Part 14
01_สสารและการเปลี่ยนแปลง Part 15
01_สสารและการเปลี่ยนแปลง Part 16
01_สสารและการเปลี่ยนแปลง Part 17
01_สสารและการเปลี่ยนแปลง Part 18