รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 15 ธันวาคม 2561 พบกับ วิชาสังคมศึกษา โดย อ.ชัย ลาภเพิ่มทวี
 
2034107

รมว.ศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาวิทยาศาสตร์
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาภาษาไทย
วันที่ 4 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก


17_สมดุลเคมีและสมดุลสารละลายกรดเบส
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก
16_สมดุลเคมี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก


 

Please install the Flash Plugin

 หัวข้อ :  20_ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 2
 ตอน :  20_ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 2 Part 1

อาจารย์ผู้สอน : ไมตรี ศรีทองแท้
วิชา : คณิตศาสตร์ ม.ปลาย
วันที่สอน : 25 กันยายน 2556
หัวข้อการสอน  : 20_ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 2
Labelรายละเอียด  : 20_ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 2
ผู้เข้าชม  : 11520  คน
ผลโหวต  : 5  คะแนน
URL :
(copy ข้อความในช่อง URL เพื่อส่งให้เพื่อนดู)
EMBED :
(copy ในช่อง EMBED เพื่อใส่ในเว็บบอร์ด)
 หัวข้อ :   20_ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 2
   
20_ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 2 Part 1
20_ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 2 Part 2
20_ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 2 Part 3
20_ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 2 Part 4
20_ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 2 Part 5
20_ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 2 Part 6
20_ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 2 Part 7
20_ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 2 Part 8