รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 4 เมษายน 2563 พบกับ วิชาฟิสิกส์ โดย อ.อภิชัย ใจจิตร
 
2527942

รมว.ศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาวิทยาศาสตร์
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก
ETV ติว Summer วิชาภาษาไทย
วันที่ 4 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดคลิก


17_สมดุลเคมีและสมดุลสารละลายกรดเบส
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก
16_สมดุลเคมี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก
15_ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมสมดุลเคมี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียดคลิก


 

Please install the Flash Plugin

 หัวข้อ :  20_ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 2
 ตอน :  20_ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 2 Part 1

อาจารย์ผู้สอน : ไมตรี ศรีทองแท้
วิชา : คณิตศาสตร์ ม.ปลาย
วันที่สอน : 25 กันยายน 2556
หัวข้อการสอน  : 20_ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 2
Labelรายละเอียด  : 20_ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 2
ผู้เข้าชม  : 14416  คน
ผลโหวต  : 5  คะแนน
URL :
(copy ข้อความในช่อง URL เพื่อส่งให้เพื่อนดู)
EMBED :
(copy ในช่อง EMBED เพื่อใส่ในเว็บบอร์ด)
 หัวข้อ :   20_ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 2
   
20_ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 2 Part 1
20_ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 2 Part 2
20_ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 2 Part 3
20_ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 2 Part 4
20_ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 2 Part 5
20_ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 2 Part 6
20_ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 2 Part 7
20_ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 2 Part 8