คำขวัญวันครู ปี 2562 " ครูดี ศิษย์ดีมีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี "
33317720