เชิญชมถ่ายทอดสด พิธีเปิดการแข่งขัน มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4 ณ สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ จ.ชลบุรี ในวันที่ 6 กันยายน 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น.และเชิญชมถ่ายทอดสด พิธีปิดการแข่งขัน มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4 ณ สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ จ.ชลบุรี ในวันที่ 7 กันยายน 2557 เวลา 16.00 - 18.00 น. ::: เชิญชมการถ่ายทอดสด พิธีเปิดงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ พ.ศ.2557" ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี วันที่ 8 กันยายน 2557 เวลา 10.00 - 12.00 น. "การรู้หนังสือเพื่อการสร้างสันติภาพ ปรองดอง สมานฉันท์ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
12606882