ขอเชิญรับชมรายการ อบรมพัฒนาครู กศน. ทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา 10.00 - 12.00 น.และสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ TV On Demand
16355515