ผู้ได้รับรางวัลในการประกวดสโลแกน ETV คือ คุณฉวีวรรณ สำเภาเงิน จากสโลแกน ETV Thailand เสริมปัญญา พัฒนาความรู้ ก้าวไกลสู่สากล
12528837